16-08-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 electrician instalatii baraj la CHE Lotru Ciunget- Sectia Exploatare Ciunget - UHE Dorin Pavel - SH Ramnicu Valcea - 06.09.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul UHE Dorin Pavel, sat Ciungetu, com. Malaia, Județul Vâlcea, în data de 06.09.2021 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de ELECTRICIAN INSTALAŢII BARAJ - CHE LOTRU CIUNGET/ SECŢIA EXPLOATARE CIUNGET/ UHE DORIN PAVEL - SH RÂMNICU VÂLCEA.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Asigură funcţionarea în siguranţă a instalaţiilor şi echipamentelor din zona de deservire, execută operaţiunile de exploatare cu respectarea prescripţiilor în vigoare, execută manevre programate sau de prevenire/eliminare incidente şi avarii.
 • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician instalaţii baraj, sunt:

Condiții obligatorii:

 • Minim absolvent de scoală profesională;
 • Calificare/Curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale stații si rețele electrice, energetica, hidroenergetica;
 • Cunoștințe privind echipamentele şi instalațiile energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoștințe privind regulamente, procedure, instrucţiuni în domeniu, alte reglementări priviind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.).

 Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu, școala de maiștri);
 • Cursuri de perfecţionare în domeniul energetic;
 • Minim 1 an experiența în domeniul energetic;

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de electrician instalaţii baraj, constă în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Proba practică – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de electrician instalaţii baraj, este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Vâlcea /prin publicare pe site/ intranet/ prin e-mail sau telefonic  in data 07.09.2021.

 

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 03.09.2021, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea.
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.119.

Abonati-va la newsletter