13-08-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 post electrician statie la CHE Mariselu - Secția Exploatare Someș-Tisa - SH Cluj - 01.09.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj, din str. Taberei nr. 1, Cluj-Napoca, județul Cluj, în data de 01.09.2020, ora 10:30, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea unui post de electrician statie, pe durata nedeterminata, la CHE Mariselu - Secția Exploatare Someș-Tisa - SH Cluj.

  RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE:

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii);

- Deservirea staţiei electrice de conexiuni 220 KV Mariselu;

-Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

  CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician statie sunt:

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent de școală profesională;

- Calificare/ curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, staţii şi reţele electrice;

- Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

- Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

- Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;

- Cunostinte  minime privind utilizarea calculatorului;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condiții de dorit:

 - Absolvent studii medii (liceu/școală de maiștri)/ superioare de specialitate;

 - Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, in centrale si statii electrice s.a.;

 - Minim 1 an experiență  în domeniul energetic.

 DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de electrician statie consta  în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de electrician statie este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul SH Cluj, prin e-mail sau telefonic) în data de 03.09.2020.

Candidatul declarat admis, pentru postul de electrician statie de la CHE Mariselu/ Secția Exploatare Someș-Tisa/SH Cluj, va începe activitatea pe post la data vacantării postului.

 MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concursuri se vor depune până în data de 31.08.2020, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0264/207810, 0264/207863.

Abonati-va la newsletter