06-04-2023

Anunț proba practică cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe perioada determinata de 2 luni, 1 post de agent hidrotehnic la Serviciul Construcții Hidrotehnice - SH Ramnicu Valcea - 03.05.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.H. Rm. Vâlcea, str. Decebal, nr. 11, Rm. Vâlcea, Județul Vâlcea, în data de 03.05.2023 ora 11:00, proba practică prin recrutare sursă internă și externă pentru ocuparea pe perioadă determinată de 2 luni, cu posibilitate de prelungire, a postului de AGENT HIDROTEHNIC LA SERVICIUL CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - DIN CADRUL SH RÂMNICU VÂLCEA.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- realizarea urmăririi curente și speciale a construcțiilor hidrotehnice aferente AHE ZĂVIDENI.

 CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la proba practică pentru ocuparea postului de agent hidrotehnic, sunt:

Condiții obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare / curs de calificare, profil tehnic;
 • Cunoștințe privind instalațiile, echipamentele și construcțiile hidroenergetice, prescripțiile energetice specifice, instrucțiunile tehnice interne;
 • Cunoștințe privind urmărirea comportării construcțiilor hidrotehnice;
 • Cunoștințe de AMC-UCCH, proceduri de execuție a măsurătorilor, principii de funcționare, erori de măsură;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;
 • Cunoștințe privind procedurile si instrucțiunile interne;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.).

Condiții de dorit:

 • Specializare în domeniul construcțiilor;
 • Cursuri de perfecționare în domeniu;
 • 1 an experiența in domeniul urmăririi comportării construcțiilor hidrotehnice.

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA PROBA PRACTICĂ:

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA PROBEI PRACTICE:

Proba practică pentru ocuparea postului de agent hidrotehnic, va avea o pondere de 100% din nota finală, pentru angajarea pe perioada determinată de 2 luni, cu posibilitatea de prelungire;

Nota minimă pentru angajare pe postul de agent hidrotehnic este 7,00.

Rezultatele probei practice vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Vâlcea /prin publicare pe site/ intranet/ prin e-mail sau telefonic  in data  04.05.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la proba practică are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA PROBA PRACTICĂ:

 • Documentele necesare înscrierii la proba practica se vor depune până în data de 02.05.2023, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea.
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.116.

Abonati-va la newsletter