07-03-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post masinist instalatii hidrotehnice la Formatia Exploatare CHE Vidraru - Sectia Exploatare Vidraru - SH Curtea de Argeş - 23.03.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la Sediul S.H.Curtea de Argeş, B-dul Basarabilor, Nr.82-84, Mun. Curtea de Argeş, Jud.Argeş, în data de 23.03.2022, ora 10:00 , concurs cu recrutare interna si externa  pentru ocuparea  postului  de MAŞINIST INSTALAŢII HIDROTEHNICE pe durata nedeterminatǎ la FORMAŢIA EXPLOATARE ÎNTREŢINERE CHE VIDRARU/ Secţia Exploatare Vidraru- S.H. Curtea de Argeş.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- executarea operatiunilor stabilite prin normele, regulamentele, prescriptiile energetice si/sau fisa postului pentru exploatarea in conditii de siguranta a instalatiilor aferente CHE Vidraru si a obiectivelor energetice din cadrul Sectiei Exploatare Vidraru.

Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii  si de dorit la concursul pentru ocuparea postului  de maşinist instalaţii hidrotehnice  sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii minim absolvent de scoală profesională;
 • Calificare în meseria de mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic, mecanic mașini și utilaje;
 • Cunostinte privind instalaţiile mecanice, hidromecanice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor mecanice, hidromecanice, hidrotehnice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condițiile de dorit:  

 • Studii absolvent studii medii (liceu, şcoală de maiştri);
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic
 • Autorizat ISCIR: macaragiu, legator de sarcina;
 • 1 an experiență în domeniul energetic.
 • Cunostinte  minime privind utilizarea calculatorului.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul  pentru ocuparea postului de maşinist instalaţii hidrotehnice constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de maşinist instalaţii hidrotehnice este 7,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatul concursului va fi comunicat (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş/ prin publicare pe site-ul societatii/ pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic) în data de 24.03.2022. 

Oferta de angajare propusa concurentului  declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplineste baremul, postul  va intra într-un nou proces de recrutare

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 22.03.2022, ora 12:00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Curtea de Argeş Serviciul Resurse Umane şi Comunicare .

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241.

Abonati-va la newsletter