15-06-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de masinist instalatii hidrotehnice la punctul de lucru CHE Vanatori - Sectia Exploatare Bistrita - SH Bistrita - 04.07.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, str. Lt. Drăghiescu, nr. 13, Piatra Neamţ, jud. Neamt, în data de 04.07.2023, ora 10.00, concurs cu recrutare internă şi externă pentru ocuparea  pe durata nedeterminată a unui post de MAȘINIST INSTALAȚII HIDROTEHNICE la CHE Vânători-CHE Roznov, punct de lucru CHE Vânători, Secţia Exploatare Bistrița din cadrul S.H. Bistriţa.

 

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE pentru postul de MAȘINIST INSTALAȚII HIDROTEHNICE la CHE Vânători-CHE Roznov, punct de lucru CHE Vânători, Secţia Exploatare Bistrița din cadrul S.H. Bistriţa:

- Deservirea instalațiilor hidromecanice și hidrotehnice aferente postului  în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare;  (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalații).

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de mașinist instalații hidrotehnice, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: minimum absolvent școală profesională;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul mecanic, mecatronic, electromecanic;
 • Cunoștințe privind instalaţiile hidromecanice şi echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor mecanice;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu SU în domeniu;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/ şcoala de maiştri) / superioare de specialitate;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul electromecanic;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul energetic;
 • Atestat agent de securitate;
 • Autorizări ISCIR: legător de sarcină, macaragiu;
 • Minim 1 an experiență  în domeniul energetic.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fișă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă / extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de mașinist instalații hidrotehnice constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de mașinist instalații hidrotehnice este 7,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Bistrița / prin publicare pe site-ul societatii/ pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 05.07.2023

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 03.07.2023, ora 12.00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, Serviciu Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0233/207185.

Abonati-va la newsletter