24-03-2022

Anunt interviu cu recrutare interna si externa, pe perioada determinata de 1 an, 1 post de proiectant - Departament Proiectare - Executiv Hidroelectrica S.A. - 04.04.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 04.04.2022 , ora 10:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe perioada determinata de 1 an cu posibilitate de prelungire, a postului de proiectant - Departament Proiectare - Executiv Hidroelectrica S.A.

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de proiectant - Departament Proiectare - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Elaborarea documentatiilor economice care apartin documentatiilor de proiectare ce deservesc activitatile de modernizare, retehnologizare, mentenanta, pentru constructii hidrotehnice din amenajarile hidroelectrice:
 • Note de fundamentare, teme de proiectare, documentatii de fundamentare pentru obtinerea autorizatiilor, avizelor si acordurilor, necesare exploatarii amenajarilor hidroenergetice;
 • Studii de fezabilitate, proiecte tehnice si caiete de sarcini pentru modernizari/ retehnologizari ale echipamentelor si instalatiilor existente si pentru mentenanta;
 • Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii pentru constructii si echipamente din instalatiile existente, in vederea asigurarii mentinerii parametrilor tehnici initiali;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea unui post de proiectant - Departament Proiectare - Executiv Hidroelectrica S.A.sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice; profil/specializare: mecanic, mașini hidraulice și pneumatice, utilaj tehnologic sau similare;
 • Minim 3 ani experiență în proiectare;
 • Cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice și privind producerea energiei electrice în hidrocentrale;
 • Cunostinte aprofundate in domeniul masinilor (turbinelor) hidraulice ce echipeaza hidroagregatele, instalatiilor din centralele hidroelectrice ( apa de racire, epuisment, GUP, aer comprimat), instalatiilor hidraulice de actionare a echipamentelor de la obiectele amenajarilor hidroelectrice, statiilor de pompare;
 • Cunoştinţe în utilizarea aplicațiilor destinate design-ului de proiect(AutoCad) și cunoștințe de desen tehnic;
 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniul de activitate;
 • Cunoștințe MsOffice;
 • Indeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii postuniversitare / masterat în domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
 • Atestat de verificator de proiecte pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, conf. OG nr.95/1999, aprobata cu modificari prin Legea nr.440/2002;
 • Sa fi lucrat minim 3 ani în institute/societăţi de proiectare specializate in domeniul energetic/ hidroenergetic.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de proiectant va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de proiectant este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data  04.04.2022.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 01.04.2022, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter