15-03-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de INGINER la Serviciul UCCH si Mentenanta Constructii - SH Portile de Fier - 30.03.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul societății, din B-dul. Ion Mihalache, Nr. 15-17, etajele 10-15, sector 1, București,  în data de 30.03.2022, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului de INGINER la Serviciul UCCH și Mentenanță Construcții – S.H. Porțile de Fier.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE ALE POSTULUI DE INGINER:

 • Realizarea activității de urmărire a comportării construcţiilor hidrotehnice (UCCH) aflate ȋn administrarea sucursalei, respectiv amenajările SHEN Porțile de Fier I și SHEN Porțile de Fier II;
 • Completarea și gestionarea bazei de date pentru amenajările aferente SHEN Porțile de Fier I și SHEN Porțile de Fier II;
 • Executarea evaluării primare cu privire la siguranța în exploatare a construcțiilor hidrotehnice aferente SHEN Porțile de Fier I și SHEN Porțile de Fier II pentru depistarea la timp a eventualelor aspecte periculoase ce pot apărea la construcţiile hidrotehnice şi propunerea imediată a măsurilor de remediere în regim de urgenţă;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile/responsabilitățile specifice rolului, incluse in “M02.101 F1 Regulament privind gestionarea proiectelor & programelor in Hidroelectrica”.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de INGINER sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice de lungă durată, domeniul construcții hidrotehnice, inginerie civilă, etc.
 • Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice;
 • Cunoştinţe privind urmărirea comportării construcţiilor hidrotehnice;
 • Cunoştinţe de U.C.C.H., A.M.C.-uri , aparate de măsură, proceduri de execuţie a măsurătorilor, principii de funcţionare, erori de măsură;
 • Cunoașterea legislației privind siguranța lucrărilor hidrotehnice;
 • Cunoștințe de utilizare PC și de exploatare aplicații informatice (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanţă corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiţii de dorit:

 • Master/cursuri postuniversitare în domeniul tehnic;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
 • Minim 1 an experiență în domeniul execuției, exploatării sau urmăririi comportării construcțiilor;
 • Cunoştinţe de limba engleză (termeni tehnici legați de domeniul de activitate).

 

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare pe postul de inginer este 8,00. Pentru a fi declarat admis, un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Porţile de Fier, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic), în data de 31.03.2022.

 

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂŢILE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 29.03.2022 , ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. – Departament Resurse Umane – Serviciul Dezvoltare Organizațională sau la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier.

Relaţii suplimentare se pot obține la numerele de telefon 021/303.2581 , 0252/308608 sau 0252/308634.

Abonati-va la newsletter