05-04-2023

Anunț concurs cu recrutare internă si externă 1 post de Inginer de sistem la Serviciul Aplicatii Industriale si Automatizari - Departament IT si Comunicatii - Executiv Hidroelectrica S.A. - 27.04.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 27.04.2023, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a postului de inginer de sistem la Serviciul Aplicatii Industriale si Automatizari - Departament IT si Comunicatii - Executiv Hidroelectrica S.A.

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de inginer de sistem la Serviciul Aplicatii Industriale si Automatizari - Departament IT si Comunicatii - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Asigurarea bunei funcţionări, mentenanţa, dezvoltarea şi administrarea infrastructurii informatice, a sistemelor de securitate, a sistemelor de comunicaţii şi serviciilor generale de reţea, a sistemelor SCADA, telecontorizare, sistemelor de achiziţie date şi contorizare, sistemelor de telefonie, sistemelor de alimentare de rezervă UPS;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea unui post de inginer de sistem la Serviciul Aplicatii Industriale si Automatizari - Departament IT si Comunicatii - Executiv Hidroelectrica S.A sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                       

 • Studii superioare tehnice de specialitate cu profil/ specializare: informatică, calculatoare, automatica, electronica, cibernetica;
 • Minim 3 ani experienta în activitatea de întreţinere şi exploatare sisteme de calcul/ dezvoltare software, aplicatii, programe / automatizare si/sau monitorizare instalatii;
 • Cunoaşterea instalaţiilor şi echipamentelor specifice în hidroenergetică;
 • Cunoaşterea metodelor de interfaţare între instalaţiile energetice şi sistemele de achiziţie, prelucrare a datelor şi telecomandă;
 • Cnoaşterea tehnicii de calcul, a mediilor de programare, a comunicaţiilor digitale, a aplicaţiilor specifice SCADA, inclusiv a protocoalelor de comunicatii implementate in acestea (MODBUS, PROFIBUS, IEC 1107), Intranet, Internet;
 • Cunoasterea sistemelor de operare folosite (WINDOWS, QNX, LINUX);
 • Cunoasterea legislatiei  in vigoare privind domeniul de activitate;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Master, studii postuniversitare in domeniul IT sau comunicatii;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSLUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer de sistem constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de inginer de sistem este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 28.04.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 26.04.2023, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter