26-07-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de marinar la Sectia Operare Ecluza PF I - Personal navigant - SH Portile de Fier - 26.08.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Porțile de Fier, din Strada I.G. Bibicescu, nr. 2, localitatea Drobeta - Turnu Severin, județul Mehedinți,  în data de 26.08.2021, ora 10:00, concurs  cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de MARINAR la Secția Operare Ecluză PF I – Personal navigant – SH Porțile de Fier.

 

RESPONSABILITĂȚILE PRINCIPALE ale postului de MARINAR – PERSONAL NAVIGANT sunt:

 • Asigură pe nava I.P Gura Vaii exploatarea, supravegherea și controlul funcționării la parametrii tehnici proiectaţi a instalaţiilor și echipamentelor de pe puntea navei atât în mers cât și în staționare în timpul efectuarii serviciului operativ de tură;
 • Execută activităţile de întreţinere, reparații și curățenie la bordul navei;
 • Postul presupune muncă în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de MARINAR la Secția Operare Ecluză PF I – Personal navigant – SH Porțile de Fier:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de studii medii;
 • Certificat de capacitate Marinar;
 • Cunoștințe privind manevra, construcția și stabilitatea navei;
 • Cunoștințe privind echipamentele și instalațiile de la bordul navelor;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţa corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

Condiţii de dorit:

 • Absolvent studii medii de specialitate marină;
 • Experiență de minim 2 ani in activitatea de navigație/îmbarcat pe nave;
 • Cunoașterea unei limbi straine (engleză, rusă, germană, franceză) nivel mediu.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de marinar constă în probă scrisă și are o pondere de 100% din nota finală.

Nota minimă pentru angajarea pe postului de marinar este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Porţile de Fier, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic),  în data de 27.08.2021.

 

MODALITĂŢI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 24.08.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0252/308608 sau 0252/308634.

Abonati-va la newsletter