04-01-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea postului de masinist instalatii hidrotehnice la Baraj si MHC Maru - SH Hateg - 21.01.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Bd. Nicolae Titulescu nr.23, Hațeg, județul Hunedoara, în data de 21.01.2021 ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea  postului de masinist instalatii hidrotehnice la Baraj si MHC Maru din cadrul Sectiei Exploatare Bistra-Poiana Marului – UHE Caransebeș a SH Hațeg

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii).
 • Posturile presupun munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de masinist instalatii hidrotehnice sunt:

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent de școala profesionala;

- Calificare/ curs de calificare  în domeniul mecanic, electromecanic, energetic, lacatus mecanic, mecanic masini si utilaje;

- Cunostinte privind instalaţiile şi echipamentele energetice;

- Cunostinte privind interpretarea schemelor mecanice;

- Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

- Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;

- Cunostinte  minime privind utilizarea calculatorului;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Absolvent studii medii (liceu/  scoala de maistri) / superioare de specialitate;

-  Calificare/ curs de calificare în domeniul electromecanic;

-  Experienta de minim 1 an in profesia de electromecanic sau energetician;

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazierul judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de masinist instalatii hidrotehnice constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Proba practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de masinist instalatii hidrotehnice este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hateg și la sediul Uzinei Hidroelectrice Caransebeș, prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societetii, prin e-mail sau telefonic), în data de 22.01.2021.

 

MODALITATILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 20.01.2021, ora 13:00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg sau la sediul Uzinei Hidroelectrice Caransebeș, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Abonati-va la newsletter