04-03-2021

Anunt proba practica cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe perioada determinata electrician sef tura la CHE Fughiu - UHE Oradea - SH Cluj - 16.03.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrica Oradea din cadrul SH Cluj, str. Ogorului nr. 34, Oradea, județul Bihor, în data de 16.03.2021, ora 10:00, proba practică pentru ocuparea, pe durată determinată, pe perioada suspendării CIM a titularului, a postului de electrician șef tură, la punctul de lucru CHE Fughiu/CHE Săcădat-CHE Fughiu - Secția Exploatare Criș-Aval /UHE Oradea/SH Cluj”.

 

 RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE:

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalații);

- Postul presupune munca în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

 CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la proba practică pentru ocuparea postului de electrician șef tură sunt:

 

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent de școală profesională în domeniile electric, electrotehnic sau electromecanic;

- Calificare/curs de calificare în meseria de electrician sau electromecanic;

- Cunostințe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

- Cunostințe privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunostințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;

- Cunostințe privind regulamente, instrucțiuni și alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Cunostințe minime privind utilizarea calculatorului;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 - Absolvent studii medii (liceu/școală de maiștri)/ superioare de specialitate;

 - Calificare/curs de calificare în domeniul energetic, în centrale și stații electrice ș.a.;

 - Minimum ANRE  II A, II B;

 - Minimum 1 an vechime în profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA PROBA PRACTICĂ:

  • Fişă de înscriere
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
  • Copia CI
  • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
  • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
  • Cazier judiciar
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA PROBEI PRACTICE:

Proba practică pentru ocuparea postului de electrician șef tură va avea o pondere de 100% din nota finală, pentru angajarea pe durată determinată.

Nota minimă pentru angajare pe postul de electrician șef tură este 7,00.

Rezultatele probei practice vor fi comunicate (pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul SH Cluj si UHE Oradea, prin e-mail sau telefonic) în data de 18.03.2021.

 

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA PROBA PRACTICĂ:

  • Documentele necesare înscrierii la proba practică se vor depune până în data de 15.03.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj și UHE Oradea.
  • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0259/407514, 0259/408693, 0264/207810, 0264/207863.

Abonati-va la newsletter