05-02-2021

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 post cititor constatator incasator la Serviciul Furnizare - UHE Buzau - SH Curtea de Arges - 22.02.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la Sediul UHE Buzău, Str.Dorin Pavel, Nr.1, Municipiul Buzău, Jud.Buzău, în data de 22.02.2021, ora 11:00, concurs cu recutare internă și externă pentru ocuparea postului de CITITOR CONSTATATOR ÎNCASATOR pe durata nedeterminatǎ, la Serviciul Furnizare/UHE Buzău - S.H. Curtea de Argeş.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE :

 • Îndeplinirea politicii sucursalei în domeniul furnizării energiei electrice ;
 • Citirea-încasarea/înregistrarea contravalorii energiei electrice de la consumatori ;
 • Încadrarea în standardele de calitate pentru activitatea depusă ;
 • Asigurarea relațiilor economice cu consumatorii ;
 • Asigurarea comunicării cu consumatorii în zona de activitate;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, indeplineste toate atributiile /responsabilitatile specifice rolului, incluse in “M02.101 F1 Regulament privind gestionarea proiectelor & programelor in Hidroelectrica.”

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de cititor constatator încasator sunt:

 Condiţii obligatorii:

 • Studii medii/liceu;
 • Cunoștințe tehnice și legislative în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condițiile de dorit:  

 • Experientă minim 3 ani;
 • Viziune de ansamblu asupra activității de furnizare.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Cazier judiciar
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de de cititor constatator încasator, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de cititor constatator încasator este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societatii /pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic) în data de 23.02.2021. 

 

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 19.02.2021, ora 12:00, la Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241.

Abonati-va la newsletter