28-01-2021

Anunt probă practică recrutare internă și externă pentru ocuparea pe perioada determinata de 6 luni a unui post de ajutor bucatar la Serviciul Administrarea Patrimoniului – Baza de Tratament și Recuperare - SH Porţile de Fier - 10.02.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul SH PORȚILE DE FIER, din Str. I. G. Bibicescu nr. 2,  Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, în data de 10.02.2021, ora 10:00, probă practică cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe perioada determinata de 6 luni a unui post de AJUTOR BUCĂTAR la Serviciul Administrarea Patrimoniului – Baza de Tratament și Recuperare - SH Porţile de Fier.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE ALE POSTULUI DE AJUTOR BUCĂTAR:

- Asigurarea unor servicii de calitate la Baza de Tratament și Recuperare prin pregătirea și prepararea produselor alimentare servite in restaurant.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la proba practică pentru ocuparea postului de AJUTOR BUCĂTAR sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală gimnazială (8 clase);
 • Spirit de observatie, dexteritate;
 • Atentie la detalii;
 • Asumarea responsabilitatilor;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţa corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiţii de dorit:

- Studii medii (liceu/școala de maiștri) cu profil alimentație publică;

- Calificare în meseria de bucătar sau ospătar;

- Cursuri de perfecționare în domeniul gastronomic/culinar;

- Experiență de minim 1 an în profesia de bucătar sau ospătar;

- Dorinta de informare si perfectionare continua.

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA PROBA PRACTICĂ:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA PROBEI PRACTICE:

Proba practică pentru ocuparea postului de ajutor bucătar va avea o pondere 100% din nota finală, pentru angajarea pe perioada determinată.

Nota minimă pentru angajare pe postul de ajutor bucătar este 7,00.

Rezultatele probei practice vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Porţile de Fier, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic),  în data de 11.02.2021.

MODALITĂŢILE DE ÎNSCRIERE LA PROBA PRACTICĂ:

Documentele necesare înscrierii la proba practică se vor depune până în data de 08.02.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0252/308608 sau 0252/308634.

Abonati-va la newsletter