17-08-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 2 posturi de SEF TURA la CHE Retezat - Sectia Exploatare Retezat - SH Hateg - 07.09.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Bd. Nicolae Titulescu nr.23, Hațeg, județul Hunedoara, în data de 07.09.2021 ora 10:00, concurs cu recrutare internă si externă, pentru ocupare 2 posturi de ȘEF TURĂ, pe durata nedeterminata, la CHE RETEZAT - Secția Exploatare Retezat din cadrul S.H.Hateg

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE:

 • Deservirea instalațiilor energetice aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii);
 • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de șef tură la CHE Retezat, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Absolvent de școală de maiștrii sau studii superioare tehnice;
 • Profil: electric/ electrotehnic/ energetic/ hidroenergetic/ electroenergetic/ electronică/ centrale hidroelectrice/ electromecanic/ automatica/ calculatoare/ automatizari industriale;
 • Experienta de minim 2 ani intr-un post operativ dintr-o centrala subterana;
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, prescriptii energetice, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare ;
 • Cunostinte minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii postuniversitare/ Masterat in domeniul tehnic si/sau management;
 • Cursuri de formare profesională in domeniul energetic;
 • Experienta de minim 2 ani intr-un post operativ din CHE Retezat.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de șef tură constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare pe postul de șef tură este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Hateg, prin publicare pe site-ul societatii, pe intranetul societetii, prin e-mail sau telefon)  în data de 08.09.2021.

Candidații declarați admiși pentru posturile de șef tură la CHE Retezat vor începe activitatea pe post după data de 15.12.2021/ data vacantarii postului.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 06.09.2021 ora 13:00, la Sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon sau 0254/207.421 sau 0255/207.005.

Abonati-va la newsletter