20-10-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 2 posturi electrician camera de comanda, 1 post electrician servicii interne si 1 post masinist turbine - Sectia Exploatare Retezat - SH Hațeg - 09.11.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Bd. Nicolae Titulescu nr.23, Hațeg, județul Hunedoara, în data de 09.11.2021 ora 10:00, concurs, cu recrutare internă si externă, pentru ocuparea, pe durata nedeterminata a 4 posturi, astfel :

 • 2 posturi de ELECTRICIAN CAMERA DE COMANDA la CHE RETEZAT - Secția Exploatare Retezat - SH Hațeg
 • 1 post de ELECTRICIAN SERVICII INTERNE la SECTIA EXPLOATARE RETEZAT - SH Hațeg
 • 1 post de MASINIST TURBINE la CHE RETEZAT - Secția Exploatare Retezat - SH Hațeg

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE pentru posturile de ELECTRICIAN CAMERA DE COMANDA la CHE RETEZAT:

 • Deservirea instalațiilor energetice aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii).
 • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de electrician camera de comanda la CHE Retezat, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent scoala profesionala
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul electric, electromecanic, energetic, centrale, statii si retele electrice;
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, prescriptii energetice, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare
 • Cunostinte minime privind utilizarea calculatorului.
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/  scoala de maistri)/ superioare de specialitate
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, in centrale si statii electrice
 • Experienta de minim 3 ani in meseria de electrician, energetician sau electromecanic

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN SERVICII INTERNE la SECTIA EXPLOATARE RETEZAT:

 • Deservirea instalațiilor energetice aferente postului de electrician servicii interne la CHE Retezat, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii);
 • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician servicii interne la Sectia exploatare Retezat, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent scoala profesionala
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul electric, electromecanic, energetic, centrale, statii si retele electrice;
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, prescriptii energetice, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare
 • Cunostinte  minime privind utilizarea calculatorului.
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/  scoala de maistri)/ superioare de specialitate
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, in centrale si statii electrice
 • Experienta de minim 1 an in meseria de electrician, energetician sau electromecanic

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE pentru postul de MASINIST TURBINE la CHE RETEZAT:

 • Deservirea instalațiilor energetice (mecanice, hidromecanice, hidrotehnice) aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii).
 • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de masinist turbine la CHE Retezat, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent scoala profesionala
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic;
 • Cunostinte privind instalaţiile hidromecanice si hidrotehnice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor hidromecanice si hidrotehnice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, proceduri, instrucţiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/  scoala de maistri)/ superioare de specialitate
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul electromecanic
 • Experienta de minim 2 ani in activitatea de exploatare/ reparatii instalatii hidromecanice

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de electrician camera de comanda, electrician servicii interne si mașinist turbine constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Proba practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe posturile de electrician camera de comanda, electrician servicii interne, si mașinist turbine este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Hateg, prin publicare pe site-ul societatii, pe intranetul societetii, prin e-mail sau telefonic), in data de 10.11.2021.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

Candidatii declarați admiși vor începe activitatea pe post după data de 15.12.2021/ data vacantarii posturilor.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 08.11.2021, ora 13:00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon sau 0254/207.421 sau 0255/207.005.

Abonati-va la newsletter