26-02-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 electrician instalatii baraj - Exploatare Baraj Vidra - Secţia Exploatare Ciunget - UHE Dorin Pavel - SH Ramnicu Vâlcea - 17.03.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.H. Rm. Valcea, str. Decebal, nr. 11, Rm. Vâlcea, Judeţul Vâlcea, în data de 17.03.2020 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă şi externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de  electrician instalaţii baraj la Exploatare Baraj Vidra –Secţia Exploatare Ciunget- UHE Dorin Pavel - SH Râmnicu Vâlcea.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

Asigură funcţionarea în siguranta a instalaţiilor şi echipamentelor din zona de deservire, execută operaţiunile de exploatare cu respectarea prescripţiilor în vigoare, execută manevre programate sau de prevenire/ eliminare incidente şi avarii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii şi de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician instalaţii baraj, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent şcoală profesională, profil electric;
 • Curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, staţii şi reţele electrice;
 • Cunostinte privind echipamentele si instalaţiile energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoştinţe privind regulamente, proceduri, instrucţiuni in domeniu,  alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU în domeniu;
 • Indeplineste conditiile prevazute in Codul Etic Hidroelectrica in vigoare (www.hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declaratie conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.)

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu/şcoala de maiştri);
 • Cursuri de perfecţionare în domeniul energetic;
 • Minim  1 an în domeniul energetic. 

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fişă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de electrician instalaţii baraj constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Proba practică – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de electrician instalaţii baraj este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Valcea /prin publicare pe site/ intranet/ prin e-mail sau telefonic  in data 19.03.2020.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 16.03.2020, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane si Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Ramnicu Valcea.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.117.

Abonati-va la newsletter