22-01-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de electrician instalatii baraj la Captari Secundare Sugag-SE Sugag-SH Sebes-11.02.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. - SH SEBEȘ  organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Sebeş, str. Alunului nr.9, Sebeş, judetul Alba, în data de 11.02.2021 începând cu ora 10.00, concurs cu recrutare internă si externă pentru ocuparea unui post de ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ  la CAPTĂRI SECUNDARE ȘUGAG  din cadrul Sectiei Exploatare ȘUGAG - SH Sebeş.

 

Responsabilități principale:

- Exploatarea in condiţii de siguranţã a instalaţilor aflate in gestiune/ gestiune nemijlocitã, din captãri secundare si staţii electrice/ posturi de transformare in scopul realizãrii producţiei de energie electrica programata;

-Lucrari de intretinere de nivel redus si verificari profilactice la echipamentele si uvrajele captãrilor secundare din gestiunea Secţiei Exploatare Șugag.

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ  la CAPTĂRI SECUNDARE ȘUGAG  din cadrul Sectiei Exploatare ȘUGAG - SH Sebeș sunt:

 

Condiții obligatorii:

-Minim absolvent de şcoală profesională;

- Calificare/ curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, energetic, centrale, staţii şi reţele electrice sau similare.

- Permis de conducere categoria B, minim;

- Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

-Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;

-Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

-Cunostinte privind procedurile si instructiunile interne

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

-Absolvent studii medii /şcoala de maiştri;    

- Calificare de electromecanic

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

 1. DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului  de  electrician instalații baraj  constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Proba practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul  de  electrician instalații baraj  este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Sebeș / prin publicare pe site-ul societății / pe intranet-ul societății / prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 12.02.2021.

MODALITATI DE INSCRIERE:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 10.02.2021, ora 12:00, la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş .

Relaţii suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane și Comunicare  din cadrul SH Sebeş, la telefon 0258.806442.

Abonati-va la newsletter