08-07-2021

Anunt interviu recrutare interna si externa, perioada determinata de 6 luni, 1 ȘEF TURĂ (S, SSD, Ms) la CHE Munteni/Secția Exploatare Remeți-Munteni - UHE Oradea - SH CLUJ - 21.07.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrica Oradea din cadrul SH Cluj, str. Ogorului nr. 34, Oradea, județul Bihor, în data de 21.07.2021, ora 10:00, interviu, cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea unui post de ȘEF TURĂ (S, SSD, Ms), pe durată determinată de 6 luni, la CHE Munteni/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj.

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru posturile de ȘEF TURĂ (S, SSD, Ms) la CHE Munteni/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj:

- Deservirea centralei Munteni I și II în condiţii de siguranţă în vederea producerii de energie electrică la parametri de calitate ceruţi;

- Supravegherea instalaţiilor, interpretarea parametrilor pentru a se constata eventualele abateri de la parametri normali; efectuează manevre în instalaţii conform RGM; efectuează ronduri în instalaţii conform graficelor de rond; asigură luarea măsurilor tehnice de securitate si sănătate în muncă la instalaţiile la care se vor executa lucrări;

- Postul presupune munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de muncă al Hidroelectrica și Codul Muncii.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la interviul pentru ocuparea postului de ȘEF TURĂ (S, SSD, Ms) la CHE Munteni/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj  sunt:

Condiţii obligatorii:

- Absolvent de studii superioare/studii superioare de scurtă durată/școală de maiştri;

- Profil: energetic, electric, electrotehnic, electromecanic, hidroenergetic, electroenergetic, electronică, automatizări, CSRE;

- Minim 3 ani experiență în activitatea de exploatare a centralelor şi amenajărilor hidroelectrice;

- Cunoştinţe privind instalaţiile electrice și echipamentele energetice;

- Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU în domeniu;

- Cunoştinţe privind regulamente, proceduri, instrucţiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare.

- Cunoștințe prevăzute în regulamentul de conducere prin dispecer,ordinul de împărţire a instalaţiilor, instrucţiunilor interne şi prescripţiilor energetice.

- Cunoştinţe și deprinderi practice pentru realizarea performanţelor pe post;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 - Cursuri de perfecționare în domeniul energetic;

 - Cunoştinţe minime de utilizare a calculatorului.           

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA INTERVIU:

  • Fişă de înscriere
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
  • Copia CI
  • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
  • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de șef tură (S, SSD, Ms) va avea  o pondere de 100% din nota finală, pentru angajarea pe durată determinată de 6 luni.

Nota minimă pentru angajare pe postul de șef tură (S, SSD, Ms) este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate (pe site-ul societății, intranet-ul societății, prin afișare la sediul S.H. Cluj si UHE Oradea, prin e-mail sau telefonic) în data de 22.07.2021.

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA INTERVIU:

  • Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 19.07.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj și UHE Oradea.
  • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0259/408693, 0259/407514, 0264/207810, 0264/207863.

Abonati-va la newsletter