25-03-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de electrician instalatii baraj la Captari Secundare Galceag din cadrul Sectiei Exploatare Gâlceag - SH Sebes - 14.04.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. - SH SEBES  organizează la  sediul Sebeş, str. Alunului nr.9, Sebeş, judetul Alba, în data de 14.04.2022  începând cu ora 10.00, concurs cu recrutare INTERNĂ si EXTERNĂ  pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui post de  ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ  la CAPTĂRI SECUNDARE Gâlceag din cadrul Sectiei Exploatare Gâlceag - SH Sebes

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Exploatarea in condiţii de siguranţã a instalaţilor aflate in gestiune/ gestiune nemijlocitã, din captãri secundare si staţii electrice/ posturi de transformare in scopul realizãrii producţiei de energie electrica programata;
 • Lucrari de intretinere de nivel redus si verificari profilactice la echipamentele si uvrajele captãrilor secundare din gestiunea Secţiei Exploatare Gilceag;
 • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului Electrician instalații baraj, sunt:

Condiții obligatorii:

 • Minim absolvent de şcoală profesională;
 • Scoala profesionala, liceu in domeniul electrotehnic, electromecanic, energetic, centrale, staţii şi reţele electrice sau similare;
 • Permis de conducere categoria B, minim;
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunostinte privind procedurile si instructiunile interne;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro – Despre noi / Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.).

Condiții de dorit:

 • Studii medii / scoala de maistri;
 • Calificare de electromecanic.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de Electrician instalații baraj, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5.72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de Electrician instalații baraj este 7,00.

Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul SH Sebeș/ prin publicare pe site-ul societății/ pe intranet-ul societății/ prin e-mail sau telefonic, în data de 15.04.2022

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 13.04.2022, orele 12:00 la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0258.806442.

Abonati-va la newsletter