28-10-2021

Anunt concurs cu recrutare internă și externă 1 economist la Compartimentul Contabilitate -SH Ramnicu Valcea - 11.11.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul central al Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, Sector 1, București, în data de 11.11.2021 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului ECONOMIST LA COMPARTIMENTUL CONTABILITATE - SH RÂMNICU VÂLCEA.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

-Organizarea evidentei investițiilor pe sector Olt Mijlociu si Lotru, evidenta clienților, impozitelor si taxelor locale, a terenurilor fără titlu de proprietate, realizarea raportărilor in domeniul economic, organizarea inventarierii.

-Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de economist, sunt:

Condiții obligatorii:

 • Studii superioare economice;
 • Minim 3 ani în funcția de economist in domeniul financiar – contabilitate;
 • Cunoștințe privind legislația în domeniul inclusiv avizarea și aprobarea documentelor;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunoștințe operare PC (MS Office);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro – Despre noi / Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.).

Condiții de dorit:

 • Master in domeniul economic;
 • Cunoașterea Microsoft Office;
 • Cursuri de perfecționare în domeniu.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Europass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de economist constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Interviu– pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7.15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcția de economist este 8.00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul SH Rm. Valcea/ prin publicare pe site-ul societății/ pe intranet-ul societății/ prin e-mail sau telefonic, în data de 12.11.2021

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 10.11.2021, ora 1200, la Sediul central al Hidroelectrica, Departamentul Resurse Umane / Serviciul Resurse Umane si Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Valcea.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250.805.119.

Abonati-va la newsletter