10-09-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 2 posturi electrician servicii interne la Atelier Exploatare Motru - CHE Motru – UHE Tg JIU- SH Portile de Fier - 30.09.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Porțile de Fier/UHE Târgu Jiu, din Strada Tineretului, nr. 8, Târgu Jiu, judetul Gorj  în data de 30.09.2020, ora 10:00, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi de electrician servicii interne la Atelier Exploatare Motru – CHE Motru – UHE Tg. Jiu – SH Porțile de Fier.

 

RESPONSABILTĂȚILE PRINCIPALE ale postului de electrician servicii interne sunt:

 • Deservirea instalațiilor energetice aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare; (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalații).;
 • Postul presupune muncă în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician servicii interne la Atelier Exploatare Motru – CHE Motru – UHE Tg. Jiu – SH Porțile de Fier sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare/curs de calificare în profil electric, electrotehnică, energetică, electroenergetică, hidroenergetică, electromecanic;
 • Cunoștințe privind instalațiile electrice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoștințe privind activitatea de SSM, Mediu și SU în domeniu;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni, proceduri și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţă corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiţii de dorit:

 • Absolvent de studii medii (liceu/școală de maiștri)/superioare de specialitate;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, în centrale și stații electrice;
 • Autorizare minimum ANRE IIA, IIB;
 • Experienta minim 1 an in domeniul energetic.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de electrician servicii interne constă în probă scrisă.

Nota minimă pentru angajare pe posturile de electrician servicii interne este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Porțile de Fier/UHE Tg Jiu, prin publicare pe site-ul societății , intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic) în data de 01.10.2020.

 

MODALITĂŢI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 25.09.2020, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier/UHE Tg Jiu.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0253/207251, 0252/308608 sau 0252/308634.

Abonati-va la newsletter