10-01-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de conducator auto la Compartimentul Administrare Parc Auto - Departamentul Administrarea Patrimoniului - Executiv Hidroelectrica S.A. - 27.01.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 27.01.2022, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea unui post de conducator auto la Compartimentul Administrare Parc Auto din cadrul Departamentului Administrarea Patrimoniului - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale:

 • Desfasurarea activitatilor de transport persoane in conditii de securitate;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de conducator auto la Compartimentul Administrare Parc Auto din cadrul Departamentului Administrarea Patrimoniului - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de scoala profesionala;
 • Permis auto categoriile B, C si D;
 • Minim 3 ani experienta pe un post de conducator auto/sofer;
 • Cunoştinţe privind actele normative ce reglementează circulaţia pe drumurile publice;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post (si copie permis auto)
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de conducator auto constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Proba practica - pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practica este 5,72.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de conducator auto este 7,00.

Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de  28.01.2022.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data 26.01.2022, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter