09-03-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de electrician statie la Stația Pompe, Stația 110kV din cadrul Sectiei Expl. Gâlceag și 1 post mașinist instalații hidrotehnice la Captări Secundare Sugag - SH Sebeș - 24.03.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. - SH SEBES  organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Sebeş, str. Alunului nr.9, Sebeş, judetul Alba, în data de 24.03.2021 începând cu ora 10.00, concurs cu recrutare interna si externă pentru ocuparea urmatoarelor posturi :

-1 post ELECTRICIAN STATIE  LA STAȚIA POMPE, Stația 110kV din cadrul Sectiei Exploatare Gâlceag - SH Sebes

Responsabilități principale:

- Realizarea productiei de energie electrica programata prin exploatarea in conditii de siguranta a instalatiilor deservite. Asigurarea functionarii sigure si economice a agregatelor si instalatiilor auxiliare deservite.

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN STATIE  LA STAȚIA POMPE, Stația 110kV din cadrul Sectiei Exploatare Gâlceag - SH Sebes sunt:

Condiții obligatorii:

-Minim absolvent de şcoală profesională;

-Calificare/ curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, staţii şi reţele electrice;

-Cunostinte privind instalatiile electrice si echipamentele energetice;

- Cunoașterea ITI-urilor  (Instrucțiuni Tehnice deExploatare), PE (Prescripție Energetică)-urilor si altor reglementari de specialitate;

- Cunoştinţe privind interpretarea schemelor electrice;

-Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

- Cunoştinţe privind regulamente, proceduri şi instrucţiuni  în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Cunostinte  minime privind utilizarea calculatorului;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

-Absolvent studii medii (liceu, şcoala de maiştri);   

- Cursuri de perfectionare în domeniul energetic;

- Minim 1 an experiență   în domeniul energetic.

-1 post de MAȘINIST INSTALAȚII HIDROTEHNICE LA CAPTĂRI SECUNDARE SUGAG din cadrul Sectiei Exploatare Șugag - SH Sebes

Responsabilități principale:

Realizarea productiei de energie electrica programata prin exploatarea in conditii de siguranta a instalatiilor deservite din capari secundare. Asigurarea functionarii sigure si economice a agregatelor si instalatilor auxiliare din centralele hidroelectrice;

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de MAȘINIST INSTALAȚII HIDROTEHNICE LA CAPTĂRI SECUNDARE SUGAG din cadrul Sectiei Exploatare Șugag - SH Sebes sunt:

Condiții obligatorii:

-Minim absolvent 10 clase;

-Calificare/ curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lacatuş mecanic, mecanic maşini si utilaje și altele similare;

-Permis conducere categoria B, minim

-Cunostinte privind instalaţiile şi echipamentele energetice;

- Cunoştinţe privind interpretarea schemelor electrice;

-Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

- Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni  în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Cunoştinţe generale privind functionarea centralelor hidroelectrice, parti componente, circuitul hidraulic, turbine

- Cunostinte  minime privind utilizarea calculatorului și a echipamentelor de tip touchscreen;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Liceu profil mecanic, electromecanic, energetic;    

- Instruire specifică în domeniul energetic;

- minim 1 ani in activitatea de exploatare.  

B.DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

  • Fişă de înscriere
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
  • Copia CI
  • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
  • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
  • Cazier judiciar

Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

C.DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de de  electrician statie și masinist instalații hidrotehnice constă în:

  • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
  • Proba practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe posturilor de de  electrician statie și masinist instalații hidrotehnice este 7,00.

Rezultatele concursului  vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Sebeş / prin publicare pe site-ul societății / pe intranet-ul societății / prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 25.03.2021.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat (dacă este cazul).

Candidatul/candidații declarați admiși pentru posturile de de  electrician statie și masinist instalații hidrotehnice vor începe activitatea pe post după data vacantarii postului.

D.MODALITATI DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 23.03.2021, ora 12:00, la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş.

Relaţii suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane și Comunicare  din cadrul SH Sebeş, la telefon 0258.806442.

Abonati-va la newsletter