04-01-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 INGINER la Serviciul Administrarea Patrimoniului Baza sportivă SH Sebes cu loc de munca la UHE Sibiu - 25.01.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. - SH SEBES  organizează la  sediul Uzinei Hidroelectrice Sibiu, str.Rahova nr.45, Sibiu, judetul Sibiu, în data de 25.01.2022 începând cu ora 10.00, concurs cu recrutare INTERNĂ si EXTERNĂ  pentru ocuparea pe durata nedeterminata a  postului  de INGINER la  Serviciul Administrarea Patrimoniului Baza sportivă SH Sebes cu loc de munca la UHE Sibiu.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- Organizarea, coordonarea şi administrarea parcului auto şi a activitatii administrative active non energetice din cadrul UHE Sibiu şi alte lucrări stabilite prin fişa postului.

-Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer, sunt:

Condiții obligatorii:

-Studii superioare tehnice,  Profil: electric/ mecanic / şi similare;

-Experiență minim 5 ani in functia de inginer;

-Cunoasterea legislatiei aplicabila in domeniul administrarii patrimoniului;

-Cunoasterea legislatiei privind contractele comerciale;  

-Cunoştinţe privind legislaţia în domeniul achiziţiilor publice;

-Cunoştinţe operare PC (MS Office);

-Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro – Despre noi / Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.)

Condiții de dorit:

- Studii postuniversitare/ master în domeniul de activitate;

- Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

  • Fișă de înscriere;
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
  • Copia CI;
  • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
  • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de inginer, constă în:

  • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
  • Interviu – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare pe postul de inginer este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul UHE Sibiu/ prin publicare pe site-ul societății/ pe intranet-ul societății/ prin e-mail sau telefonic, în data de 26.01.2022. 

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 21.01.2022, orele 12:00 la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş sau UHE Sibiu.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0258.806442/0269.202315.

Abonati-va la newsletter