07-06-2022

Anunt concurs cu recrutare internă și externă 1 post de Șef tură la punctul de lucru CHE Rucăr/CHE Rucăr-CHE Dragoslavele/Secţia Exploatare Dâmbovița-Câmpulung/UHE Câmpulung - SH Curtea de Argeş - 29.06.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la Sediul S.H.Curtea de Argeş, B-dul Basarabilor, Nr.82-84, Mun. Curtea de Argeş, Jud.Argeş, în data de 29.06.2022, ora 11:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea postului de ȘEF TURĂ, pe durată nedeterminatǎ, la punctul de lucru CHE Rucăr/CHE Rucăr-CHE Dragoslavele/Secţia Exploatare Dâmbovița-Câmpulung - S.H. Curtea de Argeş.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii).

Postul presupune munca în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de șef tură, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii : Absolvent scoala de maistri, Superioare, SSD, specialitatea: electroenergetică, electromecanică, electrotehnică, hidroenergetica, energetica, centrale hidroelectrice, electrotehnica generala, energetica industriala, inginerie electrica;
 • Cursuri de perfectionare în domeniul tehnic/exploatare;
 • Autorizare grupa a V-a, cf. ISSM-HE 001 in vigoare (după autorizare pe post);
 • Minim 2 ani experiență profesională în activitatea de exploatare sau mentenanță a centralelor hidroelectrice sau intr-un compartiment tehnic din organizație;

    Cunostinte privind:

 • procesul tehnologic de producere a energiei electrice in hidrocentrale, activitatea de exploatare, amenajarile hidroenergetice
 • exploatarea si mentenanta echipamentelor energetice, hidromecanice si a constructiilor hidrotehnice;
 • regulamente, proceduri, instructiuni in domeniu, alte reglementari privind procesul de producere si furnizare a energiei electrice, legislaţia SSM, protecția mediului şi SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condițiile de dorit: 

 • Masterat în domeniul tehnic sau management;
 • Cursuri postuniversitare in domeniul de activitate si/sau management;
 • Grad de autorizare ANRE IIIB;
 • Minim 4 ani experiență în funcția de inginer sau într-o funcție de conducere din activitatea de exploatare sau mentenanță a centralelor hidroelectrice;
 • O limba straina de circulatie internationala (engleza, franceza, germana), nivel mediu sau avansat.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de șef tură constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de șef tură este 8,00.

Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic) în data de 30.06.2022.

Candidatul declarat admis pentru postul de șef tură va începe activitatea pe post după data de 23.07.2022, data vacantării postului.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 28.06.2022, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane şi Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Curtea de Argeş.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241 .

Abonati-va la newsletter