02-05-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 electrician cameră de comandă la CHE Remeți/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea - SH Cluj - 19.05.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrica Oradea din cadrul SH Cluj, str. Ogorului nr. 34, Oradea, județul Bihor, în data de 19.05.2022, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN CAMERĂ DE COMANDĂ, pe durată nedeterminată, la CHE Remeți/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj

 RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN CAMERĂ DE COMANDĂ la CHE Remeți/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj:

-  Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare; (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalații).

- Postul presupune munca în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN CAMERĂ DE COMANDĂ sunt:

 

Condiţii obligatorii:

-  Studii: minim absolvent de școală profesională;

- Calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, staţii şi reţele electrice ș.a.;

- Experienta: minim 2 ani vechime în profesia de electrician, energetician sau electromecanic;

- Cunostințe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

- Cunostințe privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunostințe privind legislatia SSM, Mediu, SU în domeniu;

- Cunostințe privind regulamente, instrucțiuni și alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Cunostințe  minime privind utilizarea calculatorului;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 - Studii medii (liceu/școală de maiștri)/superioare de specialitate;

 - Calificare/curs de calificare în domeniul energetic, în centrale și stații electrice ș.a.;  

 - Minim ANRE  II A, II B.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de electrician cameră de comandă constă  în:

 • Probă scrisă  – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

 

Nota minimă pentru angajare/promovare pe postul de electrician cameră de comandă este 7,00.

Pentru a fi declarat admis, un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

 

 

Rezultatele concursului vor fi comunicate (pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul SH Cluj și UHE Oradea, prin e-mail sau telefonic) în data de 23.05.2022.

 

Oferta de angajare propusă concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 18.05.2022, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj și UHE Oradea.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0259/408693, 0259/407514, 0264/207810, 0264/207863.

 

Abonati-va la newsletter