30-03-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 SEF CHE la CHE Zavideni - CHE Dragasani - SH Ramnicu Valcea - 26.04.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.H. Rm. Vâlcea, str. Decebal, nr. 11, Rm. Vâlcea, Județul Vâlcea, în data de 26.04.2021 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de ŞEF CHE LA CHE ZĂVIDENI – CHE DRĂGĂŞANI / DIN CADRUL SH RÂMNICU VÂLCEA.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE:

 • Coordonează activitatea de la CHE Zavideni si CHE Dragasani în vederea producerii energiei electrice utilizând debitele afluente, la parametrii optimi  și în condiții de siguranța, de economicitate și eficientă maximă cu  respectarea  regulamentelor  si  restricțiilor existente; Instruirea  personalului  din subordine  pentru a menține un nivel  ridicat de cunoștințe  si disciplina tehnologica;
 • Efectuează serviciul operativ de tura, când situația o impune (in acest caz va respecta si fisa postului respectiv).
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, incluse in “M02.101 F1 Regulament privind gestionarea proiectelor & programelor in Hidroelectrica”;

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de șef CHE, sunt:

Condiții obligatorii:

 • Studii: Superioare, SSD, Maistru, specialitatea: electroenergetică, electromecanică, electrotehnică, hidroenergetica, energetica, centrale hidroelectrice, electrotehnica generala, energetica industriala, inginerie electrica;
 • Experiența minim 4 ani experiență profesională în activitatea de exploatare sau mentenanță a centralelor hidroelectrice sau într-un compartiment tehnic din organizație;
 • Cunoștințe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice in hidrocentrale, activitatea de exploatare, amenajările hidroenergetice
 • Cunoștințe privind exploatarea si mentenanța echipamentelor energetice, hidromecanice si a construcțiilor hidrotehnice;
 • Cunoștințe privind regulamente, proceduri, instrucțiuni in domeniu, alte reglementari privind procesului de producere si furnizare a energiei electrice
 • Cunoștințe privind legislația SSM, protecția mediului și SU în domeniu
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.)

Condiții de dorit:

 • Masterat în domeniul tehnic sau management; Cursuri postuniversitare in domeniul de activitate si/sau management;
 • Cursuri de formare profesională in domeniul energetic;
 • Permis auto categoria B;
 • Grad de autorizare ANRE IV B;
 • Minim 4 ani experiență în funcția de inginer sau într-o funcție de conducere din activitatea de exploatare sau mentenanță a centralelor hidroelectrice;
 • O limba străină de circulație internaționala (engleza, franceza, germana), nivel mediu sau avansat.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Cazier judiciar;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de șef CHE, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,86.

Nota minimă pentru angajare/promovare pe postul de șef CHE este 8,50.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Valcea /prin publicare pe site/intranet/prin e-mail sau telefonic  in data 27.04.2021.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 04.2021, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea.
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.119.

Abonati-va la newsletter