22-02-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post INGINER la Biroul Monitorizare si Diagnoza - SH Curtea de Argeş - 17.03.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la  Sediul Hidroelectrica SA, B-dul Ion Mihalache, nr. 15-17, Mun. București, în data de 17.03.2022, ora 10:00, concurs  cu recrutare interna si externa pentru ocuparea postului  de inginer la Biroul Monitorizare şi Diagnozǎ - SH Curtea de Argeş; 

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Asigurarea de suport tehnic de specialitate pentru secţiile de exploatare, Serviciul mentenanţă echipamente, cât şi pentru celelalte compartimente funcţionale aferente H.Curtea de Arges.
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, indeplineste toate atributiile /responsabilitatile specifice rolului, incluse in “M02.101 F1 Regulament privind gestionarea proiectelor & programelor in Hidroelectrica”.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii  si de dorit la concurs pentru ocuparea postului de inginer, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice: profil mecanic, electromecanic, tehnologia constructiilor de masini, utilaj tehnologic, hidroenergetică, energetica, electrotehnica, electrica, electroenergetica;
 • Autorizare cf.,, Instructiune propie SSM-HE-001 Ed.0”Cap.5.12;
 • Cunoştinţe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatea de exploatare, cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele mecanice şi hidromecanice construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile tehnice interne, regulamente interne;
 • Cunoștințe privind prevederile Normativului PAM (programare a activităţii de mentenanţă);
 • Cunoştinţe privind legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, inclusiv avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice;
 • Cunoştinţe operare PC;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condițiile de dorit: 

 • Masterat în domeniul  mecanic;
 • Cursuri de perfectionare in domeniul de activitate;
 • Permis de conducere categoria “B”;
 • Minim 5 ani în activitatea de exploatare sau mentenanţă a centralelor hidroelectrice sau într-un compartiment tehnic din domeniul hidroenergetic la nivel SH sau Hidroserv;
 • Cunoasterea unei limbi de circulatie internationala la nivel mediu.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI :

Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de inginer este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş/prin publicare pe site-ul societatii/ pe intranet-ul societatii/prin e-mail sau telefonic) în data de 18.03.2022. 

Oferta de angajare propusa concurentului  declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplineste baremul, postul  va intra într-un nou proces de recrutare

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 16.03.2022, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizatională sau la Serviciul Resurse Umane si Comunicare - Sucursala Hidrocentrale Curtea de Arges.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81 sau 0248/507.241.

Abonati-va la newsletter