19-04-2022

Anunt interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe durata determinată de 1 an a 1 post de Manager Proiect la Departament Management de Proiect- Executiv Hidroeletrica S.A.- 28.04.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 28.04.2022 , ora 11:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe perioada determinata de 1 an, a postului de Manager Proiect la Departamentul Management de Proiect - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de Manager Proiect la Departamentul Management de Proiect - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Asigurarea realizarii Asigurarea realizarii obiectivelor proiectului/ proiectelor atribuit(e) titularului postului prin Decizia/Deciziile conducerii Hidroelectrica, asa cum sunt acestea agreate cu proprietarul/(ii) proiectului/ proiectelor si in conformitate cu versiunea actualizata a planurilor de management de proiect agreate cu proprietarul proiectului ;
 • Conducerea echipei/ echipelor de proiect și a colaboratorilor proiectului/ proiectelor atribuit(e) prin Decizia/Deciziile conducerii Hidroelectrica in vederea indeplinirii obiectivelor proiectului/proiectelor agreate cu proprietarul proiectului.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea unui post de Manager Proiect la Departamentul Management de Proiect - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:        

 • Studii superioare;
 • Cel putin 35 ore de training (pregatire profesionala) in management de proiect realizate cu furnizori de servicii educationale in management de proiect, dovedite prin înregistrări ce iau forma certificatelor si a suplimentelor acestora, acolo unde este aplicabil;
 • Experienta generala (vechimea in munca): cel putin 3 ani;
 • Experiența specifica (vechimea in domeniul managementului de proiect):   2 ani activitate realizata in roluri/posturi cu expunere la management de proiect, ca de exemplu membru al echipei de proiect, colaborator proiect, asistent manager de program/proiect demonstrata prin evidente eliberate de organizatia permanenta care a implementat proiectele, sub forma de adeverinte, recomandari sau altele asemenea;
 • Competente de management de proiect:
 • Cunoasterea (familiaritate cu) managementul proiectelor dupa cum urmeaza:
  • cunostinte - cel putin un nivel/valoare prag de 3 puncte din maxim 5 puncte
  • experienta - cel putin un nivel/valoare prag de 2 puncte din maxim 5 puncte
 • Nivelurile/pragurile sunt determinate conform „Evaluarea personalului implicat in managementul proiectelor – criterii si metode” pentru competentele de management de proiect;
 • Cunoastere (familiaritate cu) conceptul de companie orientata pe proiecte
 • Cunoastere (familiar cu) produse/servicii Hidroelectrica;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Certificare profesionala obtinuta in managementul proiectului, cel putin la Nivelul D – IMPA sau echivalent, in baza standardelor profesionale internationale in management de proiect;
 • MBA sau cursuri in domeniile:

             -Piete de capital;

             -Achizitii si Fuziuni;

 • Experienta - cel putin 1 proiect implementat si acceptat de proprietarul proiectului;
 • Competente de management de proiect;
 • Cunoasterea (familiaritate cu) managementul proiectelor dupa cum urmeaza:
  • cunostinte - cel putin un nivel/valoare prag de 4 puncte din maxim 5 puncte 
  • experienta - cel putin un nivel/valoare prag de 3 puncte din maxim 5 puncte 
 • Nivelurile/pragurile sunt determinate conform „Evaluarea personalului implicat in managementul proiectelor – criterii si metode” pentru competentele de management de proiect.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de Manager proiect va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de Manager proiect este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data  29.04.2022.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 27.04.2022, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter