02-04-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 inginer la Compartiment Nedistructiv - SH Portile de Fier - 21.04.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Porțile de Fier, din Strada I.G. Bibicescu, nr. 2, localitatea Drobeta - Turnu Severin, județul Mehedinți,  în data de 21.04.2021, ora 10:00, concurs  cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de INGINER la Compartiment Nedistructiv – SH Porțile de Fier.

 

RESPONSABILITĂȚILE PRINCIPALE ale postului de INGINER sunt:

 • Asigurarea derulării activității de expertizare a stării tehnice a subansamblurilor mecanice supuse lucrărilor de mentenanță, reabilitare și respectiv de retehnologizare pe parte mecanică, precum și de verificare a lucrărilor executate la aceleaşi subansambluri de către terți în amplasament şi în fabricile contractanților şi subcontractanţilor acestora;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, indeplineste toate atributiile /responsabilitatile specifice rolului, conform reglementarilor interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de INGINER la Compartiment Nedistructiv – SH Porțile de Fier:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice: profil mecanic;
 • Autorizare control nedistructiv în următoarele metode de examinare nedistructivă: cu pulberi magnetice, cu lichide penetrante, cu ultrasunete, cu metoda vizuală – cel puțin nivelul 2 de autorizare;
 • Experiență de minim 3 ani în activitatea de control nedistructiv;
 • Cunoștințe privind standardele internaționale în vigoare aplicabile și legislația în domeniu;
 • Cunoștințe privind echipamentele și instalațiile mecanice din centralele hidroelectrice;
 • Cunoștințe privind procesul de producere a energiei electrice în hidrocentrale;
 • Cunoștințe operare PC;
 • Cunoștințe privind legislația de SSM, protecția mediului și SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţa corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica, în vigoare.

Condiţii de dorit:

 • Autorizare la metoda de examinare cu radiații penetrante;
 • Autorizare Responsabil tehnic cu execuția;
 • Cunoștințe de limba engleză – nivel mediu;
 • Permis de conducere categoria B.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazierul judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare pe postul de inginer este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Porţile de Fier, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic),  în data de 22.04.2021.

 

MODALITĂŢI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 19.04.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0252/308608 sau 0252/308634.

Abonati-va la newsletter