29-03-2023

Anunt concurs cu recrutare internă și externă 1 post de expert la Serviciul Suport si Monitorizare Proiecte - Departament Dezvoltare - Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de munca la SH Bistrita - 25.04.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 25.04.2023, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului de Expert - Serviciul Suport și Monitorizare Proiecte – Departament Dezvoltare - Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de muncă la S.H. Bistrita.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de Expert - Serviciul Suport și Monitorizare Proiecte – Departament Dezvoltare - Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de muncă la SH Bistrita:

 • Efectuarea activitatii de dirigentie de santier prin verificarea realizarii corecte a lucrărilor de execuţie, in conformitate cu legislatia care reglementeaza activitatea dirigintilor de santier;
 • Asigura colaborarea cu managerul/membru al echipei de proiect/alte persoane nominalizate ca fiind responsabile de implementarea proiectului privind urmarirea indeplinirii tuturor garantiilor / obligatiilor contractuale / parametrilor tehnici proiectati dupa punerea in functiune pana la receptia finala a capacitatii noi de productie energie electrica, atunci cand este nominalizat ca fiind responsabil;
 • Acordare suport de specialitate pentru elaborarea şi avizarea documentaţiilor necesare proiectelor de dezvoltare prevazute în strategia societăţii, în toate etapele precontractuale, de la studiul de (pre)fezabilitate până la semnarea contractului, precum şi în etapele de derulare a acestora;
 • Acordare suport de specialitate pentru activitatea de achizitii pentru lucrarile de dezvoltare;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea unui post de Expert - Serviciul Suport și Monitorizare Proiecte – Departament Dezvoltare - Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de muncă la SH Bistrita sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                              

 • Superioare tehnice, profil/specializare: constructii hidrotehnice/constructii civile, industriale si agricole;
 • Autorizare de diriginte de santier constructii civile, industriale si agricole – categoria de importanta A/B/C;
 • Autorizare de diriginte de santier lucari hidrotehnice, industriale si agricole – categoria de importanta A/B/C/D;
 • Cunoştințe tehnice, teoretice și practice privind constructiile hidrotehnice sau civile, industriale si agricole;
 • Cunoașterea legislației privind identificarea, promovarea, urmărirea realizării și recepția lucrarilor de de investitii;
 • Cunoaşterea legislaţiei şi a procedurilor în vigoare specifice activităţii de dirigentie de santier;
 • Cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, și PowerPoint) şi abilităţi privind utilizarea Internetului, Intranetului şi a corespondenţei electronice;
 • Cunoștințe privind organizarea si functionarea companiei;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Cursuri postuniversitare în domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfecţionare în domeniul de activitate;
 • Coordonator in materie de SSM pt. santiere temporare sau mobile.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de Expert constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de Expert este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de  26.04.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 24.04.2023, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter