10-06-2021

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 electrician servicii interne la CHE Vacaresti - Secţia Exploatare Dambovita-Campulung - UHE Campulung - SH Curtea de Arges - 28.06.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la Sediul UHE Câmpulung, Str.Alexandru cel Bun, Nr.55, Câmpulung, Jud.Argeş, în data de 28.06.2021, ora 10:00 , concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea  postului  de ELECTRICIAN SERVICII INTERNE, pe durata nedeterminata, la CHE Văcărești/Secţia Exploatare Dâmbovița-Câmpulung/UHE Câmpulung - S.H. Curtea de Argeş.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE :

 • Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii).
 • Postul presupune munca în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician servicii interne, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii : minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare în meseria de electrician sau electromecanic;
 • Cunostinte privind instalatiile electrice si echipamentele energetice ;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice ;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu si SU in domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni si alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condițiile de dorit:  

 • Absolvent studii medii (liceu, şcoală de maiştri)/superioare de specialitate;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul energetic, în centrale și stații electrice;
 • Autorizare minim ANRE II A, IIB;
 • Agent de securitate;
 • Minim 2 ani vechime în profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazierul judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de electrician servicii interne, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de electrician servicii interne, este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societății /pe intranet-ul societății/ prin e-mail sau telefonic) în data de 29.06.2021. 

 

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 25.06.2021, ora 12:00, la Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241.

Abonati-va la newsletter