20-01-2020

Anunt interviu recrutare externa si interna, pe durată determinată de 6 luni - 1 post de consilier juridic la Serviciul Achizitii - Departamentul Procurement - Executiv Hidroelectrica S.A. - 30.01.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 30.01.2020, ora 10:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata determinata de 6 luni, a unui post de consilier juridic la Serviciul Achizitii -  Departament Procurement – Executiv Hidroelectrica S.A.

Responsabilitati principale:

- Achiziționarea, cu respectarea legislației în vigoare,  de produse, servicii și lucrări, necesare derulării activităților specifice compartimentelor funcționale din cadrul executivului și  activității de producție, mentenanță și investiții, din sucursalele hidrocentrale,  la termenele solicitate și cu încadrarea în fondurile disponibile pentru achiziția respectivă aprobate.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea postului de consilier juridic la Serviciul Achizitii -  Departament Procurement – Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:          

 • Studii superioare juridice;
 • Cunoștințe proceduri de contractare și derulare contracte;
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare privind domeniul de activitate;
 • Cunostinte privind circuitul informational al documentelor;
 • Cunoştinţe IT (operare- MS Office);
 • Cunostinte privind organizarea activitatii societatii;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Master în domeniul de activitate;
 • Studii postuniversitare, MBA, Doctorat;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate
 • Cunoasterea unei limbi străine de circulație internațională (engleză, franceză sau germană) la nivel mediu.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de consiler juridic va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de consilier juridic este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii,  prin e-mail sau telefonic în data de 03.02.2020.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 28.01.2020, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter