05-07-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 INGINER DE SISTEM la Serviciul Tehnologia Informatiei si Comunicatii – Compartiment Aplicatii Industriale - SH Râmnicu Vâlcea - 22.07.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.H. Rm. Vâlcea, str. Decebal, nr. 11, Rm. Vâlcea, Județul Vâlcea, în data de 22.07.2021 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului INGINER DE SISTEM LA SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI SI COMUNICAȚII – COMPARTIMENT APLICAȚII INDUSTRIALE - SH RÂMNICU VÂLCEA.

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

-Asigurarea bunei funcționări, dezvoltarea, proiectarea și punerea în funcțiune a infrastructurii informatice, a sistemelor de securitate și a sistemelor de comunicații utilizate de sistemele industriale și SCADA, telecontorizare si telereglaj P-f si U-Q,  sistemelor de telefonie, sistemelor de comunicații radio și wireless din cadrul sucursalei, sisteme de alarmare a populației.

-Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer de sistem, sunt:

Condiții obligatorii:

 • Studii superioare tehnice de profil IT&C : Automatică si calculatoare, telecomunicații sau altele similare;
 • Experienta minim 3 ani in funcția de inginer in domeniul IT&C;
 • Competente profesionale:
 • in domeniul comunicații radio și telefonie;
 • cunoașterea echipamentelor de achiziții date, automate programabile, PC-uri industriale;
 • cunoașterea sistemelor de alimentare statice ;
 • cunoașterea tehnicii măsurătorilor în instalații electrice de joasă tensiune;
 • cunoașterea ghidului SCADA Hidroelectrica;
 • cunoaștere modalități de asigurare a securității cibernetice in rețele SCADA ;
 • cunoașterea sistemului de operare WINDOWS ;
 • cunoașterea bazelor de date relaționale SQL  Server, May SQL;
 • cunoașterea funcționalităților software HMI;
 • cunoașterea protocoalelor de comunicație folosite in mediul industrial : Modbus RTU , Modbus TCP/IP , IEC 1107 , IEC 60870-5-104, OPC.
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.)

Condiții de dorit:

 • Cursuri de perfecționare în programare;
 • Cursuri de perfecționare in protocoale de comunicații;
 • Extinderea competențelor în domeniul programării sistemelor de proces.

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de inginer de sistem, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare pe postul de inginer de sistem este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Valcea /prin publicare pe site/intranet/prin e-mail sau telefonic  in data 23.07.2021.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 21.07.2021, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea.
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.119.

Abonati-va la newsletter