22-06-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post inginer de sistem la Serviciul Operatiuni IT - Departament IT si Comunicatii - Executiv Hidroelectrica - 08.07.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 08.07.2022, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a unui post de inginer de sistem  – Serviciul  Operatiuni IT - Departament IT si Comunicatii - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de inginer de sistem  – Serviciul  Operatiuni IT- Departament IT si Comunicatii - Executiv Hidroelectrica S.A:

 • Implementarea strategiei de dezvoltare a infrastructurii IT&C in Executiv, corelată cu strategia societaţii;
 • Administrarea si configurarea echipamentelor de comunicații din cadrul rețelei de comunicații Hidroelectrica:
  • routere, switch-uri, echipamente de voce, firewalluri, etc.
 • Administrarea si configurarea echipamentelor de tip server din infrastructura hardware a Hidroelectrica;
 • Responsabil cu managementul securitătii IT din cadrul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.:
  • asigură implementarea tuturor regulilor și măsurilor de securitate pe servere, stații de lucru, conectare la retea, conectare la internet, etc.
 • Helpdesk;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către conducerea Hidroelectrica în rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru în echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program în cadrul unui proiect/program, îndeplineşte toate atribuţiile/ responsabilităţile specifice rolului, incluse in Regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea unui post de inginer de sistem  – Serviciul  Operatiuni IT- Departament IT si Comunicatii - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                             

 • Studii superioare tehnice de specialitate cu profil/ specializare: informatică, calculatoare, automatica, electronica, cibernetica;
 • Minim 2 ani de experiență în domeniul IT la administrarea retelelor de calculatoare sau securitatea sistemelor informatice;
 • Cunoștinte de administrare și configurare pentru echipamente tip router, firewall, switch, VoIP;
 • Cunoștinte de administrare și configurare sisteme de stocare date SAN;
 • Cunoștinte de administrare și configurare a tehnologiilor de virtualizare Hyper-V/Vmware;
 • Cunoștinte de administrare și configurare servere Windows 2008/2012/2016;
 • Cunoștinte de administrare și configurare Active Directory;
 • Cunoașterea structurii organizatorice a S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;
 • Cunoaşterea limbii engleze la nivel mediu (B1/2);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

 

Condiții de dorit:

 • Master, studii postuniversitare in domeniul IT sau comunicatii;
 • Certificări relevante în domeniul IT&C: Microsoft Certified Solutions , Expert (MCSE) Desktop Infrastructure on Windows 8/8.1/10, Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Windows Server 2012/2016, VMware Certified Professional (VCP) 5.x or 6.x., Certified Linux Engineer (Redhat RHCE, Suse SCE, Novell CLE) sau similare.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer de sistem  constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer de sistem  este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 11.07.2022.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 07.07.2022, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter