19-04-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de Inginer - Serviciul Evaluari -Reevaluari si Proceduri Intabulare - Departament Administrarea Patrimoniului – Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de munca la SH Hateg/UHE Caransebes - 09.05.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 09.05.2022, ora 11:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a unui post de Inginer la Serviciul Evaluari - Reevaluari si Proceduri Intabulare - Departament Administrarea Patrimoniului – Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de munca la SH Hateg/UHE Caransebes;

Responsabilitati principale:

 • Obţinerea Certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor ocupate de obiective hidroenergetice ale SPEEH Hidroelectrica S.A.;
 • Înscrierea în evidența cadastrală și Cartea Funciară a dreptului de proprietate asupra terenurilor și construcțiilor proprietate privata a societății;
 • Întabularea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra terenurilor obtinute prin expropriere, transmitere definitiva din domeniul public administrat de autoritati publice locale sau centrale ale statului, HGR 834/1991, conventie, contracte de vanzare cumparare ocupate de obiective hidroenergetice ale SPEEH Hidroelectrica S.A.;
 • Obţinerea terenurilor pentru obiectivele de investiţii aflate in derulare, monitorizarea si optimizarea costurilor generate de terenuri ocupate temporar/definitiv (taxe, chirii, etc si asigurarea utilizarii suprafetelor de teren in conditiile legale (in baza titlurilor de proprietate/contracte de concesiune/contracte de inchirere);
 • Gestionarea activitatii de patrimoniu;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de Inginer la Serviciul Evaluari -Reevaluari si Proceduri Intabulare - Departament Administrarea Patrimoniului – Executiv Hidroelectrica S.A., cu loc de munca la SH Hateg/UHE Caransebes sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice;
 • Minim 1 an vechime in munca;
 • Cunoașterea legislației în vigoare privind domeniul de activitate;
 • Cunoștinte tehnice și teoretice privind amenajarile hidroenergetice;
 • Cunostinte legislative privind: legile proprietatii funciare, a exproprierii pentru cauza de utilitate publica, Codul Silvic, respectiv cadastrul si publicitatea imobiliara;
 • Cunoștinte foarte bune de operare pachet Microsoft Office (Word, Excel), CAD, platforme GIS (ESRI, Geomedia, Intergraph);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Specializare topografie, cadastru, geodezie;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
 • Autorizări: OCPI/ANCPI;
 • Cunoașterea unei limbi străine de circulație internatională (engleză, franceză, germană).

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu - pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 10.05.2022.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 06.05.2022, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter