13-08-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ-BARAJ TĂU,1 MAȘINIST INSTALAȚII HIDROTEHNICE-CAPTĂRI SEC. GÂLCEAG,1 ELECTRICIAN CAMERĂ DE COMANDĂ-CHE ȘUGAG, 1 ELECTRICIAN INSTALATII BARAJ-CAPTARI SEC. SUGAG-SH Sebes-31.08.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. - SH SEBES  organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Sebeş, str. Alunului nr.9, Sebeş, judetul Alba, în data de 31.08.2021 începând cu ora 10.00, concurs cu recrutare interna si externă pentru ocuparea urmatoarelor posturi :

-1 post de ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ  LA BARAJ TĂU  din cadrul Sectiei Exploatare Sugag - SH Sebes

Responsabilități principale:

- Realizarea productiei de energie electrica programata prin exploatarea in conditii de siguranta a instalatiilor deservite din CHE, baraj, statie electrică. Asigurarea functionarii sigure si economice a agregatelor si instalatilor auxiliare din centralele hidroelectrice.

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ  LA BARAJ TĂU  din cadrul Sectiei Exploatare Sugag - SH Sebes sunt:

Condiții obligatorii:

-Minim absolvent de şcoală profesională;

- Calificare/ curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, staţii şi reţele electrice și altele similare;

-Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

-Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;

-Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

-Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;

- Cunostinte  minime privind utilizarea calculatorului;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Medii (liceu/  scoala de maistri);    

- Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, in centrale si statii electrice s.a.;

- Minimum 1 ani vechime in profesia de electrician, energetician sau electromecanic.  

 

-1 post de MAȘINIST INSTALAȚII HIDROTEHNICE LA CAPTĂRI SECUNDARE GÂLCEAG din cadrul Sectiei Exploatare Gâlceag - SH Sebes

Responsabilități principale:

- Realizarea productiei de energie electrica programata prin exploatarea in conditii de siguranta a instalatiilor deservite din captări secundare.

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de MAȘINIST INSTALAȚII HIDROTEHNICE LA CAPTĂRI SECUNDARE GÂLCEAG din cadrul Sectiei Exploatare Gâlceag - SH Sebes sunt:

Condiții obligatorii:

-Minim absolvent de şcoală profesională;

-Calificare/ curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic, mecanic mașini și utilaje sau similare;

- Permis de conducere categoria B;

-Cunostinte privind instalaţiile şi echipamentele energetice;

-Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

-Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;

- Cunostinte  minime privind utilizarea calculatorului;

-Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Liceu profil mecanic, electromecanic, energetic

Instruire specifică în domeniul energetic;    

- Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic.  

 

-1 post de ELECTRICIAN CAMERĂ DE COMANDĂ LA CHE ȘUGAG din cadrul Sectiei Exploatare Sugag - SH Sebes

Responsabilități principale:

Realizarea productiei de energie electrica programata prin exploatarea in conditii de siguranta a instalatiilor deservite din CHE. Asigurarea functionarii sigure si economice a agregatelor si instalatilor auxiliare din centralele hidroelectrice.

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN CAMERĂ DE COMANDĂ LA CHE ȘUGAG din cadrul Sectiei Exploatare Sugag - SH Sebes sunt:

Condiții obligatorii:

-Minim absolvent de şcoală profesională;

-Calificare/ curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, staţii şi reţele electrice și altele similare

-Cunoştinţe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

- Cunoașterea ITI-urilor  (Instrucțiuni Tehnice deExploatare), PE (Prescripție Energetică)-urilor si altor reglementari de specialitate

- Cunoştinţe privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU în domeniu;

- Cunoştinţe privind regulamente, proceduri şi instrucţiuni  în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Cunostinte  minime privind utilizarea calculatorului;

-Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Absolvent studii medii (liceu, şcoala de maiştri);    

- Cursuri de perfecţionare în domeniul energetic;

- Minim 1 an experiență   în domeniul energetic.

 

-1 post de ELECTRICIAN INSTALATII BARAJ LA CAPTÃRI SECUNDARE ȘUGAG  din cadrul Sectiei Exploatare Sugag - SH Sebes

Responsabilități principale:

-Exploatarea in condiţii de siguranţã a instalaţilor aflate in gestiune/ gestiune nemijlocitã, din captãri secundare si staţii electrice/ posturi de transformare in scopul realizãrii producţiei de energie electrica programata;

-Lucrari de intretinere de nivel redus si verificari profilactice la echipamentele si uvrajele captãrilor secundare din gestiunea Secţiei Exploatare Șugag.

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN INSTALATII BARAJ LA CAPTÃRI SECUNDARE ȘUGAG  din cadrul Sectiei Exploatare Sugag - SH Sebes sunt:

Condiții obligatorii:

- Minim absolvent de şcoală profesională;

- Calificare/ curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, energetic, centrale, staţii şi reţele electrice sau similare;

- Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

- Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

- Cunostinte privind procedurile si instructiunile interne;

-Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Absolvent studii medii / scoala de maistri;    

- Calificare/Curs de calificare în domeniul Electromecanic.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

  • Fişă de înscriere
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
  • Copia CI
  • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
  • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de electrician instalații baraj, mașinist instalații hidrotehnice și electrician cameră de comandă constă în:

  • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
  • Proba practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe posturilor de electrician instalații baraj, mașinist instalații hidrotehnice și electrician cameră de comandă este 7,00.

Rezultatele concursului  vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Sebeş / prin publicare pe site-ul societății / pe intranet-ul societății / prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 01.09.2021.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat (dacă este cazul).

MODALITATI DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 30.08.2021, ora 12:00, la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş.

Relaţii suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane și Comunicare  din cadrul SH Sebeş, la telefon 0258.806442.

Abonati-va la newsletter