28-04-2023

Anunt interviu cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea pe perioada determinata de 1 an, 1 post Inginer la Serviciul Raportare Portofoliu Programe si Proiecte - Executiv Hidroelectrica S.A. - 09.05.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 09.05.2023, ora 10:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe perioada determinata de 1 an, a postului de Inginer - Serviciul Raportare Portofoliu Programe si Proiecte - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de Inginer - Serviciul Raportare Portofoliu Programe si Proiecte - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Colectează si prelucreaza informații despre mententanta si investitiile din portofoliul Hidroelectrica (proiecte, programe și contracte din sucursale și din executiv)și elaborează rapoarte in baza informatiilor primite;
 • In baza datelor colectate de la deprtamentele gestionare resurse genereaza raportari actualizate referitoare la statusul real fizic si valoric al evolutiei proiectelor, programelor, contractelor, de investitii si mentenanta,
 • Pregătește și participă la ședințele Grupului Portofoliului de proiecte si investitii al Hidroelectrica;
 • Informează managementul societatii cu privire la statusul (proiectelor, programelor și contractelor de investitii si mentenanta);
 • Gestionare date in SAP, conform datelor transmise de responsabilii de contract din departamentele gestionare resursa;
 • Centralizeaza propunerile BVC (CAPEX, OPEX, dotari) primite de la departamentele gestionare resursa;
 • Participa la sedintele de analiza si pregatire BVC Investitii HE;
 • Intocmire Nota de Fundamentare pentru aprobare BVC Investitii HE;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la interviul pentru ocuparea unui post de de Inginer - Serviciul Raportare Portofoliu Programe si Proiecte - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                       

 • Superioare tehnice (inginer);
 • Minim 1 an vechime in munca;
 • Competente in managementul proiectului;
 • Cunostinte IT (operare MS Office);
 • Cunostinte privind legislatia în domeniul:
 • achizitiilor publice inclusiv avizarea si aprobarea documentatiilor tehnico-economice;
 • investitiilor, obtinerea si circulatia juridica a terenurilor;
 • contractelor de lucrari, furnizare echipament si servicii;
 • Cunoasterea unei limbi de circulatie internationala la nivel mediu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Masterat in domeniul economic;
 • Doctorat in domeniul economic, management;
 • Cursuri postuniversitare in domeniu economic, management;
 • MBA in managementul proiectelor;
 • Cursuri in domeniul managementului de proiect;
 • Membru al unor asociatii profesionale din domeniul Managementului Proiectelor;
 • Experienta in proiecte nationale sau internationale;
 • Alte cunostinte: o limba straina de circulatie internationala la nivel avansat.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de Inginer va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de Inginer este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 10.05.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la interviu are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 08.05.2023, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter