07-06-2023

Anunț proba practica cu recrutare interna si externa 1 Electrician Sef Tura la CHE Zavideni - CHE Dragasani (punct de lucru CHE Dragasani) - SH Ramnicu Valcea - 22.06.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.H. Rm. Vâlcea, str. Decebal, nr. 11, Rm. Vâlcea, Județul Vâlcea, în data de 22.06.2023 ora 11:00, proba practică prin recrutare internă și externă pentru ocuparea, pe perioada determinată, respectiv pe durata suspendării contractului individual de munca al titularului postului, a postului de ELECTRICIAN ȘEF TURA LA CHE ZAVIDENI – CHE DRAGASANI (PUNCT DE LUCRU CHE DRAGASANI) - DIN CADRUL SH RÂMNICU VÂLCEA.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE:

 • Deservește instalațiile  energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile primite pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare aplicabile, asigurând nemijlocit integritatea  inventarului 
 • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la proba practica pentru ocuparea postului de electrician șef tura, sunt:

 

Condiții obligatorii:

 • Minim absolvent de scoală profesională.
 • Calificare/Curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale stații si rețele electrice, energetica, hidroenergetica sau altele similare;
 • Cunoștințe privind regulamente, proceduri, instrucțiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu.
 • Cunoștințe privind instalațiile electrice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.).

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu, școală de maiștri);
 • Curs de calificare în domeniul energetic;
 • Minim 1 an experiență in domeniul energetic.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA PROBA PRACTICĂ:

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA PROBEI PRACTICE:

Proba practică pentru ocuparea postului de electrician șef tura, va avea o pondere de 100% din nota finală, pentru angajarea pe perioada determinată, respectiv pe durata suspendării contractului individual de munca al titularului postului;

Nota minimă pentru angajare pe postul de electrician șef tura este 7,00.

Rezultatele probei practice vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Vâlcea /prin publicare pe site/ intranet/ prin e-mail sau telefonic  in data 23.06.2023.

 

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la proba practică are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA PROBA PRACTICĂ:

 • Documentele necesare înscrierii la proba practica se vor depune până în data de 21.06.2023, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea.
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.116.

Abonati-va la newsletter