01-03-2021

Anunt interviu cu recrutare interna si externa sef sectie la Sectia Exploatare Retezat si sef birou la Biroul Monitorizare si Diagnoza - SH Hateg - 09.03.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Bd. Nicolae Titulescu nr.23, Hațeg, județul Hunedoara, în data de 09.03.2021 ora 10:00, interviu cu recrutare internă si externă pentru ocuparea, pe durata determinata de 1 an, a urmatoarelor doua posturi, astfel :

 • 1 post de de ȘEF SECTIE la SECTIA EXPLOATARE RETEZAT - SH Hațeg
 • 1 post de ȘEF BIROU la BIROUL MONITORIZARE SI DIAGNOZA - SH Hațeg

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE pentru postul de ȘEF SECȚIE:

 • Planifică, organizează, coordonează, îndrumă și controlează activitatea de exploatare în condiții de siguranță a instalațiilor aferente CHE Retezat, Statia 220 / 110 kV., Baraj Gura Apelor, CHE Clopotiva, în scopul realizării producției de energie electrică programată;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specifice rolului, incluse in “M02.101 F1 Regulament privind gestionarea proiectelor & programelor in Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea postului de ȘEF SECȚIE, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice de lunga durata
 • Profil: electric/ electrotehnic/ energetic/ hidroenergetic/ electroenergetic/ electronică/ centrale hidroelectrice/ electromecanic/ automatica/ calculatoare/ automatizari industriale
 • Electrician autorizat ANRE gradul IV B
 • Experienta de minim 5 ani în activitatea de conducere din exploatare, mentenanță, dispecerat sau compartiment tehnic
 • Cunoştinţe privind: procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatea de exploatare, dezvoltare-retehnologizare si mentenanta a societatii, cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajarile hidroenergetice;
 • Cunostinte privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, regulamente, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile furnizorilor de echipamente, instrucţiunile în domeniu, reglementări contractuale legale, alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunostinte privind indicatorii tehnico-economici ai Hidroelectrica SA si alte reglementari legale specifice ;
 • Cunoştinţe generale privind: managementul societăţii comerciale, contractul colectiv de muncă, legislaţia în domeniul de activitate;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, protecția mediului și SU în domeniu;
 • Cunoștințe de utilizare a calculatorului, sisteme de operare Windows, Office;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Studii postuniversitare/ Masterat in domeniul tehnic si/sau management;
 • Cursuri de formare profesională in domeniul energetic;
 • Membru al unor asociatii profesionale din domeniul de activitate;
 • Experienta de minim 5 ani într-o funcție de conducere din activitatea de exploatare a centralelor hidroelectrice;
 • Cunoasterea unei limbi de circulatie internationala la nivel mediu;
 • Deținerea de permis de conducere categoria B.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE pentru postul de ȘEF BIROU :

 • Asigurarea suportului tehnic de specialitate pentru secţiile/ atelierele de exploatare, in scopul funcţionării sigure şi economice a automatizarilor din centralele hidroelectrice ale SH Hateg;
 • Asigurarea suportului tehnic de specialitate pentru activitatea de mentenanta predictiva prin informatiile rezultate din activitatea de monitorizare si diagnoza a instalatiilor si echipamentelor hidroenergetice;
 • Colaborare la elaborarea și actualizarea ITI (instrucțiuni tehnice interne) prin elaborarea de propuneri si urmarirea realizarii studiilor cu caracter de cercetare, inovare si a studiilor impuse de legislatie si Prescriptii Energetice;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specifice rolului, incluse in “M02.101 F1 Regulament privind gestionarea proiectelor & programelor in Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea postului de ȘEF BIROU, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice ;
 • profil: electric/ electrotehnic/ energetic/ hidroenergetic/ electroenergetic/ electronică/ centrale hidroelectrice/ electromecanic/ automatica/ calculatoare/ automatizari industriale;
 • Experienta de minim 3 ani în activitatea de exploatare sau mentenanţă a centralelor hidroelectrice sau într-un compartiment tehnic din domeniul hidroenergetic ;
 • Cunoştinţe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatea de exploatare, cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile tehnice interne, regulamente interne;
 • Cunostinte tehnice privind sistemele numerice de comanda si control, protectii electrice digitale si SCADA folosite in industria energetica ;
 • Cunoştinţe tehnice privind sistemele clasice de automatizare din hidroenergetica;
 • Cunoştinţe tehnice din domeniul PRAM-AMC specifice industriei energetice;
 • Cunoştinţe privind legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, inclusiv avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice;
 • Cunoştinţe avansate de utilizare MS Office;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii postuniversitare /master în domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
 • Experienţă pe un post de conducere din activitatea de exploatare a centralelor hidroelectrice, mentenanţă si/sau aplicatii industriale;
 • Cunoasterea unei limbi de circulatie internationala la nivel mediu;
 • Deținerea de permis de conducere categoria B.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea posturilor de sef sectie si sef birou va avea o pondere de 100% din nota finala, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare pe posturile de sef sectie si sef birou este 8,50

Rezultatele interviului  vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Hateg, prin publicare pe site-ul societatii, pe intranetul societetii, prin e-mail sau telefonic), in data de 09.03.2021.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 08.03.2021 ora 13:00, la Sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon sau 0254/207.421 sau 0255/207.005.

Abonati-va la newsletter