15-10-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 electrician servicii interne la CHE Drăgănești și 1 electrician servicii interne la CHE Izbiceni /Secția Exploatare Drăgănești /UHE Slatina - SH Râmnicu Vâlcea 4.11.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul SH Rm. Vâlcea, Str. Decebal, Nr. 11, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, în data de 04.11.2020ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internăși externăpentruocuparea,pe perioadă nedeterminatăa postuluide electrician servicii interne la CHE Drăgănești și a postului de electrician servicii interne la CHE Izbiceni /Secția Exploatare Drăgănești /UHE Slatina,din cadrul SH Râmnicu Vâlcea.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- Deservește si este direct si pe deplin răspunzător de funcționarea in deplina siguranța si economicitate a instalațiilor in exploatare.

 • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILEDE PARTICIPAREobligatoriiși de dorit la concursulpentruocupareaposturilor deelectrician servicii interne, sunt:

Condiții obligatorii:

 • Minim scoală profesională;
 • Calificare / curs de calificare electric, electrotehnic, electromecanic, centrale stații si rețele electrice, electroenergetică, hidroenergetica;
 • Cunoștințe privind regulamente, proceduri, instrucțiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;
 • Cunoștințe privind instalațiile electrice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;

-  Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.)

 

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu, școala de maiștri);
 • curs de calificare în domeniul energetic;
 • Minim 1 an experiența in domeniul energetic.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • DeclarațiaprivindcerințeleprevăzuteînCodulEtic Hidroelectrica, învigoare;
 • Cazier judiciar.

 

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea posturilor de electrician servicii interneconstă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Proba practică – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe posturile de electrician servicii interneeste 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Vâlcea /prin publicare pe site/ pe intranet/ prin e-mail sau telefonic in data 05.11.2020.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 03.11.2020, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea.
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.119.

 

 

Abonati-va la newsletter