19-11-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 electrician sef tura la CHE Paclisa, 1 masinist turbine la CHE Carnesti I si 1 masinist turbine la CHE Totesti II - Secția Exploatare Raul Mare Aval - SH Hațeg - 08.12.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Bd. Nicolae Titulescu nr.23, Hațeg, județul Hunedoara, în data de 08.12.2021 ora 10:00, concurs, cu recrutare internă si externă, pentru ocuparea, pe durata nedeterminata a 3 posturi, astfel :

 • 1 post de ELECTRICIAN ȘEF TURĂ la CHE Păclișa - Secția Exploatare Râul Mare Aval - SH Hațeg
 • 1 post de MASINIST TURBINE la CHE Cârnești I-CHE Cărnești II, punct de lucru CHE Cârnești I – Secția Exploatare Râul Mare Aval - SH Hațeg
 • 1 post de MASINIST TURBINE la CHE Totești I- CHE Totești II, punct de lucru CHE Totești II – Secția Exploatare Râul Mare Aval - SH Hațeg

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN ȘEF TURĂ la CHE Păclișa:

 • Deservirea instalațiilor energetice aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii);
 • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician șef tură la CHE Păclișa, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent scoala profesionala;
 • Calificare în domeniul electric, electromecanic sau energetic;
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, prescriptii energetice, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Cunostinte minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/ scoala de maistri)/ superioare de specialitate;
 • Calificare în domeniul electromecanic;
 • Autorizari: ANRE minim II A, II B; Agent de securitate                  
 • Experienta de minimum 3 ani in profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

 

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE pentru posturile de MASINIST TURBINE la CHE Cârnești I si CHE Totești II:

 • Deservirea instalațiilor energetice (mecanice, hidromecanice, hidrotehnice) aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii);
 • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de masinist turbine la CHE Cârnești I si CHE Totești II, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent scoala profesionala;
 • Calificare în domeniul mecanic, electromecanic;
 • Cunostinte privind instalaţiile mecanice, hidromecanice si echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor mecanice, hidromecanice, hidrotehnice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, prescriptii energetice, instrucţiuni si alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/ scoala de maistri)/ superioare de specialitate;
 • Calificare în domeniul electromecanic;
 • Atestat agent de securitate;
 • Experienta de minim 2 ani in activitatea de exploatare/ reparatii instalatii hidromecanice.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazierul judiciar pentru posturile de masinist turbine*(se solicita pentru consultare)
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de electrician șef tură si mașinist turbine constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Proba practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe posturile de electrician șef tură si mașinist turbine este 7,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Hateg / prin publicare pe site-ul societății/ pe intranetul societății/ prin e-mail sau telefonic) in data de 09.12.2021.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 07.12.2021, ora 13:00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon sau 0254/207.421 sau 0255/207.005.

Abonati-va la newsletter