11-01-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de INGINER la Serviciul Dezvoltare - S.H. Bistriţa - 01.02.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, str. Lt. Drăghiescu, nr. 13, Piatra Neamţ, jud. Neamt, în data de 01.02.2022, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe durata nedeterminata a unui post de INGINER la Serviciul Dezvoltare din cadrul S.H. Bistriţa.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Asigurarea urmăririi și derulării în bune condiții a lucrărilor de construcții ce se realizează pe obiectivele de investiții, proiectele și programele aflate în portofoliul societății. Asigurarea derulării activităților conexe realizării lucrărilor de construcții, respectiv participarea la promovarea, achiziționarea serviciilor și lucrărilor, implementarea, recepționarea, punerea în funcțiune a proiectelor de investiții. Întocmirea tuturor situațiilor cu privire la lucrările de construcții gestionate la nivelul serviciului și raportarea acestora;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica în rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru în echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program în cadrul unui proiect/ program, îndeplinește toate atribuțiile/ responsabilitățile specific rolului, incluse în regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii la concursul pentru ocuparea postului de inginer, sunt:

 • Studii superioare de lungă durată în domeniul tehnic – profil construcții hidrotehnice;
 • Autorizări: diriginte de șantier pe domeniul Lucrări hidrotehnice – categoria de importanță C, autorizat Inspecția de Stat în Construcții;
 • Cunoştinţe tehnice, teoretice si practice privind realizarea construcțiilor hidrotehnice;
 • Cunoştinţe privind etapele necesare de parcurs în vederea realizării unui obiectiv de investiții;
 • Cunoașterea temeinică a legislației privind realizarea unui obiectiv de investiții, recepționarea și punerea în funcțiune a unui obiectiv de investiții;
 • Cunoștințe temeinice privind utilizarea pachetului Microsoft Office și a corespondenței electronice;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu  – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului va fi comunicat (prin afișare la sediul S.H. Bistrița/ prin publicare pe site-ul societatii/ pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 02.02.2022. 

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 31.01.2022, ora 12:00, la Sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistrita, Biroul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0233/207185.

Abonati-va la newsletter