03-06-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de specialist resurse umane la Serviciul Administrarea Resurselor Umane – Departament Resurse Umane – Executiv Hidroelectrica S.A. - 22.06.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A organizează la la sediul societăţii din B-dul. Ion Mihalache, Nr.15-17, etajele 10-15,  Sector 1, Bucureşti, în data de 22/06/2021 ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului de specialist resurse umane la Serviciul Administrarea Resurselor Umane – Departament Resurse Umane – Executiv Hidroelectrica S.A.

Responsabilitati principale :

 • Întocmirea documentelor privind angajarea, modificarea, suspendarea contractelor individuale de muncă, încetarea raporturilor de muncă, intocmirea de adeverințe pentru salariații din executivul societății;
 • Gestionarea dosarelor de personal pentru salariații din executivul “Hidroelectrica” S.A;
 • Gestionarea timpului lucrat si nelucrat de salariații din executivul “Hidroelectrica” S.A
 • Evidenta litigiilor de munca cu salariati/fosti salariati comunicate la Departamentul Resurse Umane; intocmire rapoarte initiere litigiu;
 • Contribuie la rezolvarea setului de activități pe diverse proiecte specifice domeniului său de activitate;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de specialist resurse umane la Serviciul Administrarea Resurselor Umane – Departament Resurse Umane – Executiv Hidroelectrica S.A., sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare;
 • Curs de specializare în domeniul resurselor umane;
 • Cunoaşterea legislaţiei muncii și în domeniul resurselor umane, Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica, Regulamentului intern al Hidroelectrica și prevederilor interne ale Hidroelectrica in domeniul de activitate;
 • Cunoașterea structurii organizatorice a S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;
 • Utilizarea PC : excelente abilitati de utilizare Windows, MS Office;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare).

Condiții de dorit:

 • Master în domeniul resurselor umane;
 • Experienta in administrarea resurselor umane;
 • Cunoaștere limba engleză la nivel mediu.

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Cazier judiciar
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de specialist resurse umane constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu– pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de specialist resurse umane este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii, pe intranetul societatii, prin e-mail sau telefonic  în data de 23/06/2021

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 18/06/2021 ora 12:00 la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. – Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizaţională.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter