12-10-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 8 posturi inginer/economist - Biroul/Serviciul Furnizare - SH Bistrita, SH Cluj, SH Curtea de Arges - 27-28.10.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul societatii din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe durata nedeterminată a urmatoarelor posturi:

- 1 post de Inginer/economist - Serviciul Furnizare - SH Bistrita;

- 2 posturi de Inginer/ economist (cu loc de munca la UHE Bacau) - Biroul Furnizare Bacau - Serviciul Furnizare – SH Bistrita;

- 1 post de Inginer/ economist - Serviciul Furnizare - SH Cluj;

- 2 posturi de Inginer/ economist (cu loc de munca la UHE Oradea) - Biroul Furnizare Oradea - Serviciul Furnizare – SH Cluj;

- 1 post de Inginer/ economist - Serviciul Furnizare - SH Curtea de Argeș;

- 1 post de Inginer/ economist (cu loc de munca la UHE Buzau) - Biroul Furnizare Buzau - Serviciul Furnizare - SH Curtea de Arges;

în data de 27.10.2021, ora 10:00 – proba scrisa și în datele 27 - 28.10.2021 – interviu.

 

Responsabilitatile principale pentru urmatoarele posturi:

- 1 post de Inginer/economist - Serviciul Furnizare - SH Bistrita;

- 2 posturi de Inginer/ economist (cu loc de munca la UHE Bacau) - Biroul Furnizare Bacau - Serviciul Furnizare – SH Bistrita;

- 1 post de Inginer/ economist - Serviciul Furnizare - SH Cluj;

- 2 posturi de Inginer/ economist (cu loc de munca la UHE Oradea) - Biroul Furnizare Oradea - Serviciul Furnizare – SH Cluj;

- 1 post de Inginer/ economist - Serviciul Furnizare - SH Curtea de Argeș;

- 1 post de Inginer/ economist (cu loc de munca la UHE Buzau) - Biroul Furnizare Buzau - Serviciul Furnizare - SH Curtea de Arges;

sunt:

 • Prospectarea pieţei de energie electrică en detail, identificarea modalităţilor de valorificare a energiei electrice, precum și promovarea și sporirea vânzărilor, asigurarea desfăşurării politicii de marketing;
 • Monitorizarea şi analiza pieţei en detail de energie electrică;
 • Colaborarea cu serviciile din cadrul Departamentului Furnizare - Executiv, pentru activitatea de furnizare;
 • Derularea activităţii pe piaţa en detail;
 • Atingerea tintelor zonale de clienti pe segmentul de furnizare (casnic si non casnic) in conformitate cu obiectivele de performanta stabilite de catre Managerul Departamentului Furnizare;
 • Gestionarea activitatii de furnizare energie electrica catre consumatorii finali racordati din instalatiile proprii Hidroelectrica;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, îndeplinește toate atribuțiile / responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de inginer/economist sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                             

- Studii superioare tehnice/ economice;

- Cunostinte tehnice/ economice generale;

- Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul de activitate;

- Cunoasterea mecanismelor financiar-contabile ale societatii;

- Cunoştinţe privind legislatia ANRE in domeniul furnizarii energiei electrice;

- Cunoştinţe de operare PC;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Master, cursuri postuniversitare in domeniul de activitate;
 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate;
 • Minim 3 ani experienta in domeniul furnizarii de energie electrica;
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala la nivel avansat.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea  posturilor de inginer/economist constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu, pentru posturile de inginer/economist este de 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de inginer/economist este de 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 29.10.2021.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 26.10.2021, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala sau la sediile SH Bistrița, SH Cluj si SH Curtea de Arges la Serviciile/Birourile Resurse Umane si Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la numerele de telefon 021/303.25.81, 021/303.25.09, 0233/207.185, 0248/507.241 si 0264/207.810.

Abonati-va la newsletter