12-04-2023

Anunț concurs cu recrutare internă și externă 1 post de masinist turbine la Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea - SH Cluj- 03.05.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrica Oradea din cadrul SH Cluj, din str. Ogorului nr. 34, Oradea, județul Bihor, în data de 03.05.2023, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea unui post de MAȘINIST TURBINE, pe durata nedeterminată, la Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea - SH Cluj.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de MAȘINIST TURBINE la Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea - SH Cluj:

- Participare la acțiunile de curățire grătare de la toate punctele de lucru din cadrul Secției Remeți-Munteni;

- Executare lucrări de mică amploare neprogramate, în baza atribuțiilor de serviciu, pentru înlăturarea/remedierea deficientelor constatate;

- Executare lucrări de curățenie și întreținere curentă (defrișări, vopsitorii, cosiri) la toate punctele de lucru din cadrul Secției Remeți-Munteni;

- Participare la executarea manevrelor în instalații, conform prevederilor ISSM-HE-001 în vigoare și NTE 009/2010, ori de câte ori situația o impune, la dispoziția șefului de secție sau a locțiitorului acestuia;

- Efectuare deplasări în interesul secției (ridicare materiale și piese de schimb de la depozite și transportul acestora la punctele de lucru, etc);

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare; (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalații);

- Pe lângă programul de 8 ore/zi, postul presupune și munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de muncă al Hidroelectrica și Codul Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de MAȘINIST TURBINE sunt:

 

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent de școală profesională;

- Calificare în meseria de mecanic, mecanic mașini și utilaje, electromecanic, lăcătuș mecanic sau alte calificări asimilate domeniului mecanic;

- Cunoștințe privind instalațiile mecanice, hidromecanice și echipamentele energetice;

- Cunoștințe privind interpretarea schemelor mecanice, hidromecanice, hidrotehnice;

- Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;

- Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni si alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Studii medii (Liceu/Școală de maiștri) specialitate mecanic;

  - Absolvent de studii superioare de specialitate în domeniul mecanic;

  - Autorizat ISCIR: macaragiu, legător de sarcina; Permis auto categ. B;

  - Cunoștințe  minime privind utilizarea calculatorului.

         

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de mașinist turbine constă în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

 

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare/promovare pe postul de mașinist turbine este 7,00.

Pentru a fi declarat admis, un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

 

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Cluj și UHE Oradea, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic) în data de 04.05.2023.

 

Oferta de angajare propusă concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 02.05.2023, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj și UHE Oradea.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0259/408693, 0259/407514, 0264/207863, 0264/207810.

 

Abonati-va la newsletter