05-07-2019

Anunt proba practica recrutare interna si externa pe durata determinata 1 masinist instalatii hidrotehnice la Statia Pompe Vadu - CHE Hateg - Sectia Exploatare Strei - SH Hateg - 15.07.2019

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Bd. Nicolae Titulescu nr.23, Hațeg, județul Hunedoara, în data de 15.07.2019 incepand cu ora 10:00, proba practica, prin recrutare externa si interna, pentru ocuparea, pe durata determinata, a postului de mașinist instalatii hidrotehnice la Stația Pompe Vadu - CHE Hațeg – Secția Exploatare Strei din cadrul SH Hațeg

Responsabilitati principale: 

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii).

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de mașinist instalatii hidrotehnice sunt:

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent școală profesională;

- Calificare/ curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lacatus mecanic, mecanic masini si utilaje;

- Cunostinte privind instalaţiile hidromecanice şi echipamentele energetice;

- Cunostinte privind interpretarea schemelor mecanice;

- Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

- Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;

- Cunostinte minime privind utilizarea calculatorului;

-Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Absolvent studii medii (liceu/ scoala de maistri) / superioare de specialitate

- Calificare/ curs de calificare în domeniul electromecanic

- Cursuri de perfectionare in domeniul energetic

- Agent de securitate

- Legator de sarcina, macaragiu

- Minim 1 ani vechime in activitatea de exploatare/ reparatii instalatii hidromecanice

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII:

-Fişă de înscriere

-Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post

-Copia CI

-Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL

-CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat

-Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate

-Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

DERULAREA PROBEI PRACTICE:

Proba practica pentru ocuparea postului de mașinist instalatii hidrotehnice va avea o pondere de 100% din nota finala, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare pe postul de mașinist instalatii hidrotehnice este 7,00.

Rezultatele probei practice vor fi comunicate prin publicare pe site-ul si intranet-ul societatii, prin afișare la sediul SH Hațeg, prin e-mail sau telefonic, in data de 16.07.2019.

MODALITATILE DE INSCRIERE LA PROBA PRACTICA:

Documentele necesare înscrierii la proba practica se vor depune până în data de 12.07.2019, ora 13:00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0254/207421 sau 0255/207005.

 

Abonati-va la newsletter