27-08-2019

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 masinist turbine la Sectia Exploatare Tismana - CHE Tismana - UHE Targu Jiu - S.H. Portile de Fier - 12.09.2019

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Porțile de Fier/UHE Târgu Jiu, din Strada Tineretului, nr. 8, Târgu Jiu, judetul Gorj  în data de 12.09.2019, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea unui post pe perioadă nedeterminată de mașinist turbine la Secția Exploatare Tismana – CHE Tismana – UHE Tg. Jiu – SH Porțile de Fier.

RESPONSABILITATI PRINCIPALE:

Deservirea instalațiilor energetice (mecanice, hidromecanice, hidrotehnice) aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare; (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalațiile din zona de deservire).

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de mașinist turbine la Secția Exploatare Tismana – CHE Tismana – UHE Tg. Jiu – SH Porțile de Fier sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare/curs de calificare în profil mecanic, electromecanic;
 • Cunoștințe privind instalațiile mecanice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor mecanice;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni, proceduri și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe privind activitatea de SSM, Mediu și SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţă corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica, în vigoare.

Condiţii de dorit:

 • Absolvent de studii medii;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul energetic;
 • Minim 2 ani de experiență în domeniul energetic.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de mașinist turbine constă în:

 • Probă scrisă - pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru angajarea pe postul de mașinist turbine este 5,72.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul S.H. Porţile de Fier/UHE Tg Jiu, prin e-mail sau telefonic,  în data de 13.09.2019.

MODALITĂŢI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 11.09.2019, ora 12:00 la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul S.H. Porţile de Fier/UHE Tg Jiu.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0252/308608 sau 0253/207251.

Abonati-va la newsletter