23-05-2023

Anunt concurs cu recrutare internă si externa 1 post de specialist resurse umane la Serviciul Administrarea Resurselor Umane - Departament Resurse Umane - Executiv Hidroelectrica S.A. - 12.06.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 12.06.2023, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a postului de Specialist resurse umane la Serviciul Administrarea Resurselor Umane -Departament Resurse Umane - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de Specialist resurse umane la Serviciul Administrarea Resurselor Umane -Departament Resurse Umane - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Gestionarea timpului lucrat si nelucrat de catre salariații din Executiv Hidroelectrica;
 • Întocmirea documentelor privind angajarea, modificarea, suspendarea contractelor individuale de muncă, încetarea raporturilor de muncă, intocmirea de adeverințe pentru salariații din Executiv Hidroelectrica;
 • Gestionarea dosare de personal ale salariatilor din Executiv Hidroelectrica;
 • Gestionarea fondului de salarii și a numărului de personal la nivel de “Hidroelectrica” S.A
 • Gestionarea bazei de date electronice pentru salariații din executivul “Hidroelectrica” S.A;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea unui post de Specialist resurse umane la Serviciul Administrarea Resurselor Umane -Departament Resurse Umane - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Superioare: economice, tehnice, juridice, stiinte administrative;
 • Curs de specializare în domeniul resurselor umane;
 • Minim 5 ani vechime în muncă, din care minim 2 ani experienta in domeniul resurselor umane;
 • Cunostinte generale privind legislatia muncii, Codul muncii, Contractul Colectiv de Munca al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Regulamentul Intern;
 • Cunoasterea legislatiei in domeniul resurselor umane;
 • Utilizarea PC : Windows, MS Office;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare

Condiții de dorit:

 • Master în domeniul resurselor umane;
 • Experienta in administrarea resurselor umane;
 • Cunoaștere limba engleză la nivel mediu;
 • Cunoștințe utilizare SAP.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSLUI:

Concursul pentru ocuparea postului de Specialist resurse umane constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de Specialist resurse umane este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 13.06.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 09.06.2023, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter