16-07-2019

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 post operator MHC/CHEMP la CHEMP Tarlung 3+4 la Atelier Exploatare Sibiu - UHE Sibiu - SH Sebes - 29.07.2019

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrice Sibiu, str.Rahova nr.45, Sibiu, judetul Sibiu, în data de 29.07.2019 incepând cu ora 10.00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea  unui  post de operator MHC/CHEMP  la CHEMP Târlung 3+4, Atelier Exploatare Brașov, UHE Sibiu din cadrul SH Sebeș.

Responsabilități principale:

Deservirea instalațiilor energetice aferente postului  în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare;  (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control în instalații)

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de operator MHC/CHEMP  la CHEMP Târlung 3+4, Atelier Exploatare Brașov, UHE Sibiu din cadrul SH Sebeș sunt:

Condiții obligatorii:

 • Minim absolvent de şcoală profesională;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, staţii şi reţele electrice;
 • Cunoștințe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoștințe privind legislatia SSM, Mediu SU în domeniu;
 • Cunoștințe privind regulamente, instructiuni și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe  minime privind utilizarea calculatorului.
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu, şcoala de maiştri)
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, in centrale si statii electrice s.a.
 • Minim 1 an vechime în profesia de electrician;

 DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de operator MHC/CHEMP constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Proba practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de operator MHC/CHEMP este 7,00.

Rezultatele concursului  vor fi comunicate (prin publicare pe site-ul societății / pe intranet-ul societății / prin e-mail sau telefonic) în data de 30.07.2019.

MODALITATI DE INSCRIERE:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 26.07.2019, ora 12:00, la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş si UHE Sibiu.

Relaţii suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane și Comunicare  din cadrul SH Sebeş, la telefon 0258.806442/0269.202315.

Abonati-va la newsletter